Dodavatelské řetězce v EU nesmí být narušeny

Evropský jednotný trh zažívá v současnosti jednu z největších zátěží ve své historii. V rámci protipandemických opatření zavádějí některé státy EU na hranicích přísná omezení, která dopadají na pohyb zboží a osob. Polský zaměstnavatelský svaz Lewiatan, jeho litevský protějšek LPK a Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vydaly společné prohlášení, ve kterém vyzývají členské státy EU ke zrušení požadavků na testování a registraci řidičů nákladní dopravy. Nesmí dojít k narušení navzájem provázaných dodavatelských řetězců v EU a k omezení funkčnosti jednotného trhu.

Některé státy EU v poslední době zásadním způsobem omezily přeshraniční pohyb a zavedly přísná opatření pro řidiče nákladní dopravy. Na německých hranicích se autodopravci přijíždějící z ČR, Tyrolska, Slovenska a několika dalších států musí prokázat negativním testem, který není starší než 48 hodin. Řidiči nákladních vozů tak musí podstupovat pravidelné testování, ač incidence nákazy Covid-19 je u této profese velice nízká. Před vjezdem do Německa a dalších států se řidiči musí také registrovat u místních úřadů, což pro ně vytváří další zbytečnou administrativní zátěž.

Polský Lewiatan, litevská organizace LPK a SP ČR proto vyzvaly ke zrušení požadavků na testování a různé formy registraci řidičů nákladní dopravy v EU. Jedině tímto způsobem bude možné zachovat plynulou přeshraniční dopravu zboží a zabránit tak narušení dodavatelských řetězců. 

SP ČR proto také vítá aktuální informaci v návaznosti na videokonferenci hlav států EU, že po 3. březnu Německo plánuje uvolnění současných opatření.

Jednotný trh EU je výsledkem mnohaleté usilovné práce nejméně jedné generace Evropanů a opatření v boji proti pandemii Covid-19, jakkoli jsou v současnosti nutná, by neměla tento úspěšný proces oslabovat.

Plné znění společného prohlášení je k dispozici zde.

Tomáš Hodač
/
kategorie EU infoservis
zpět