BusinessEurope: Je nutné ponechat otevřené vnitřní hranice EU

Den před zasedáním Evropské rady, které se bude konat 25. – 26. února 2021, vydala Konfederace evropských zaměstnavatelských svazů BusinessEurope prohlášení k aktuálně komplikované situaci na vnitřních hranicích EU a k distribuci vakcíny proti onemocnění Covid-19.

Omezení na vnitřních hranicích Evropské unie zasahují do volného pohybu zboží a osob a zásadním způsobem narušují přeshraniční toky. Nutně se musíme vyhnout opakování situace z jara 2020, kdy členské státy zavedly na hranicích nepřiměřené restrikce bez koordinace se sousedními zeměmi.

Evropské zaměstnavatelské svazy včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR proto vyzývají Evropskou radu k lepší koordinaci protiepidemických opatření, která jsou zaváděna na národní úrovni. Je nutné ponechat otevřené vnitřní hranice a zachovat plnou funkčnost evropského jednotného trhu. Členské státy by měly upustit od jednostranných zásahů a tam, kde situace stále neumožňuje zrušení hraničních kontrol, by měly být vybudovány přednostní pruhy pro nákladní dopravu.

K úspěšnému globálnímu boji s pandemií Covid-19 je bezpochyby potřeba navýšit produkci vakcíny a zajistit, aby všechny země světa měly k očkovací látce přístup. Pozastavení práva na ochranu duševního vlastnictví však není tou správnou cestou, protože právě jeho dodržování stálo u úspěšného zrodu vakcíny a respektování tohoto práva bude klíčové i pro následné bezpečné použití vakcíny v praxi.

Plné znění dopisu BusinessEurope předsedovi Evropské rady Charlesu Michelovi ke stažení ZDE.

Tomáš Hodač
/
kategorie BusinessEurope
zpět