Evropský byznys volá po koordinovaném uvolnění režimu na hranicích

SP ČR oceňuje značné úsilí, které vlády i EU vynaložily k omezení šíření pandemie nemoci COVID 19 a ke zmírnění následků. Nalezení rovnováhy mezi ochranou zdraví a udržením ekonomického života v chodu není snadné. Jednou ze zásadních problematik je systém kontroly na hranicích mezi jednotlivými státy EU.

Společné stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR a jeho sesterských organizací působích ve všech státech, se kterými Česko sdílí hranice, vyjadřuje postoj podnikatelské komunity pěti průmyslově významných zemí, jejichž ekonomický život je vysoce provázán. 

Přiloženým dokumentem apelují přední podnikatelské svazy Česka, Německa, Slovenska, Rakouska a Polska na vlády, aby při úpravách a postupném uvolňování režimu na hranicích braly v úvahu popsané požadavky firem, které pro své fungování potřebují hladký pohyb zboží i osob přes hranice. Svaz průmyslu oceňuje, že mnohá omezení byla již zmírněna. Je však o to důležitější, aby kroky byly koordinované se sousedními zeměmi a opatření tak byla plně funkční a ze strany samotných pracovníků a firem splnitelná.

Opatření musí být reálná co do časové i finanční náročnosti, zejména s ohledem na náklady testování pracovníků. Zvláště mobilním pracovníkům, nejen v kritických oborech, je nutné zajistit hladký pohyb a naprosto klíčová je koordinace se sousedními zeměmi a poskytování komplexních aktuálních informací firmám na obou stranách dotčené hranice. V neposlední řadě je třeba zajistit, aby hraniční přechody a příslušné kontrolní mechanizmy vyhověly narůstajícímu provozu a nezpůsobovaly nepřijatelně dlouhá zdržení.

Vodítkem pro nadcházející období by mělo být zejména sdělení Evropské komise věnované postupnému a koordinovanému přístupu při obnově volného pohybu a uvolňování kontrol na vnitřních hranicích, na které se stanovisko SP ČR odkazuje. Je třeba se vyvarovat nekoordinovaným jednostranným akcím, zejména mezi sousedícími státy.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je připraven podpořit vládu při zvládání této obtížné situace. Firmy však zároveň potřebují od politické reprezentace vytvořit takové podmínky, aby se ekonomický život co nejrychleji nastartoval.

Fára Pavel
/
kategorie Evropská unie
zpět