Evropská komise zveřejnila Pokyny pro volný pohyb pracovníků v EU během pandemie

Evropská komise zveřejnila 30. 3. 2020 Pokyny pro realizaci volného pohybu pracovníků v Evropské unii v době šíření viru COVID-19 - C (2020) 2051. Navázala tak na vodítka pro opatření v oblasti správy hranic v zájmu ochrany zdraví a dostupnosti zboží a nezbytných služeb – C (2020) 1753, která stanovila základní principy integrované spolupráce.


Na žádost Evropské rady se Komise v návazných vodítkách zaměřila na situaci mobilních pracovníků, kteří musí být i nadále schopni zajišťovat klíčové služby, a současně na zamezení šíření viru COVID-19.

Restrikce zavedené v členských státech spojené s překročením hranic můžou přinést další obtíže a dokonce bránit úsilí v boji s krizí COVID-19.

Ve vodítkách se EK zaměřuje zejména:

  1. Na klíčová povolání, pro něž je nepřerušovaný pohyb v rámci EU zásadní (seznam není vyčerpávající): odborní pracovníci ve zdravotnictví, pracovníci v oblasti péče o děti a starší osoby, vědečtí pracovníci v odvětvích spojených se zdravotní péčí, odborníci potřební pro instalaci nezbytných zdravotních prostředků, hasiči a policisté, pracovníci v dopravě (řidiči, piloti, inspektoři, pracovníci zajišťující infrastrukturu a řízení dopravy) pracovníci v potravinářském průmyslu, IT experti, rybáři.
  2. Kategorie mobilních pracovníků: Jak příhraničním pracovníkům, tak i vyslaným pracovníkům (posted workers) by měl být umožněn přístup na pracoviště, pokud je výkon tohoto povolání v hostitelské zemi stále povolen. Sezonní pracovníci hrají důležitou úlohu při sklizních plodin a měli by být považováni za klíčové pracovníky. ČS státy by si měly vyměňovat informace o svých potřebách, tak aby se překonaly nedostatky pracovních sil. OSVČ by měli mít rovné zacházení. Rovné zacházení by mělo být zajištěno i mezi zahraničními a tuzemskými pracovníky. V současné kritické situaci je možné uplatnit výjimku z článku 16 nařízení EK 883 (2014) o koordinaci sociálního zabezpečení, o kterou si zaměstnavatel musí požádat.
  3. Technická opatření a zdravotní opatření: Členské by měly zajistit rychlé postupy pro zajištění hladkého přechodu pro přeshraniční pracovníky, jež budou zahrnovat i zdravotní prohlídku. ČS by si měly vyměňovat příklady dobré praxe. EK bude spolupracovat s Technickým výborem pro volný pohyb pracovníků, který bude tyto postupy identifikovat. Zdravotní prohlídky by měly probíhat stejně jako u domácích pracovníků. Zdravotní prohlídky by se měly koordinovat na obou stranách při cestě tam a zpět tak, aby nedocházelo k duplicitám prodlužujících čekací dobu. U dopravních pracovníků je důležitá aplikace sdělení EK o Green lanes C(2020) 1897 z 23. 3. 2020 zaměřené na hladké fungován sítě TEN-T.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská komise
zpět