Dopady COVID-19 na vzdělávání a odbornou přípravu

Ministři školství EU si v rámci neformální videokonference 14. dubna 2020 vymění informace o opatřeních na národních úrovních, jak se vypořádat s dopady nového koronaviru COVID-19. Podle UNESCO má mimořádná situace dopad na 80 % celosvětové populace studentů.


Pandemie spojená se šířením koronaviru mezi evropským obyvatelstvem přinesla velké výzvy pro národní vzdělávací systémy, které čelí novým výzvám, jak vyučovat, učit se a studovat, vzájemně komunikovat a spolupracovat v nových podmínkách spojených s vyhlášením nouzového stavu, omezením volného pohybu osob a uzavřením škol. Téměř všechny členské státy uzavřely vzdělávací instituce. V některých zemích zůstaly některé školy a zejména zařízení pro předškolní vzdělávání otevřené za účelem poskytování nezbytné denní péče v rámci opatření na podporu rodičů, kteří nemohou zůstat doma se svými dětmi nebo nemohou pracovat z domova. Ve svých snahách zmírnit bezprostřední dopady nezbytného uzavření škol na výuku se členské státy v relativně krátké době snaží využívat nových možností učení na dálku organizováním virtuálních tříd nebo zprostředkováváním výuky s pomocí on-line platforem, televizních či rozhlasových výukových programů a dalších proaktivních přístupů. Ukazuje se, že i přes široké využívání dostupných on-line nástrojů a solidární sdílení materiálů, zdrojů a příkladů dobré praxe, řešení situace s učením na dálku vyžadují inovace a nové přístupy, je však zároveň třeba také zajistit a udržet kvalitu vzdělávání a odborné přípravy.

HR PRES od začátku března vyvíjí iniciativu na sdílení všech otevřených otázek v rámci řešení koronavirové krize v oblasti vzdělávání prostřednictvím cílených dotazníků, které jsou členskými státy aktualizovány každý týden, a připravuje souhrnné přehledy opatření, která byla zavedena nebo jsou plánována členskými státy.

Ministři budou reagovat na řadu konkrétních otázek: Jak jsou spokojení v daném kontextu s možnostmi vzdělávání na dálku jako náhrady za vzdělávání založeném na osobním kontaktu, jak dále zlepšovat možnosti vzdělávání na dálku, jaký je jejich přístup k praktickým částem osnov včetně školních praxí a učňovství, jaké jiné typy podpory pro žáky/studenty, učitele, školy a rodiny jsou dostupné v jejich zemích, jak bude zajištěna kontinuita školního hodnocení a známkování, či zda dojde odložení, zrušení nebo změně požadavků u maturit a přijímacích zkoušek. Dojde i na otázky spojené s využitím EU fondů mobilizovaných v kontextu Investiční iniciativy reagující na koronavirus.

Evropská komise sumarizovala výstupy ze svého šetření zaměřeného na příklady dobré praxe v jednotlivých členských státech v oblasti VET (odborného vzdělávání a přípravy) za současné mimořádné situace. Šetření se účastnilo 70 % poskytovatelů VET, 14 % tvůrců politik a další zainteresované strany. Šetření ukázalo různý přístup členských států. V případě, že firmy nejsou zavřeny výuka na pracovišti a učňovství nadále pokračuje v Belgii, Francii, Irsku, Švédsku a Finsku. Rakousko zavedlo krátká pracovní schémata (kurzarbeit) i pro učně. Itálie provádí výuku na simulovaných podnicích. V Německu zřizují platformy connect2 company jako komunikační prostředek s poskytovateli duálního vzdělávání apod.

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět