Plán Evropské komise na postupné zrušení mimořádných opatření

Evropská komise zveřejnila 15. 4. 2020 svůj plán na zrušení opatření k zamezení šíření nákazy, která byla přijata v důsledku šíření onemocnění COVID-19. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyen je toho názoru, že celý proces je třeba odpovědně plánovat. Komise plně respektuje specifika jednotlivých členských států, ale vytvoření jednotného evropského rámce je nutné, aby se Evropská unie vymanila z této krize. Proto Komise vydává vodítka pro obezřetný koordinovaný přístup členských států založený na respektu a solidaritě.

Konkrétní doporučení, která by členské státy měly zvážit při plánování zrušení opatření k omezení šíření nákazy:

  • Opatření by měla být postupná - měla by být rušena postupně v různých krocích, přičemž mezi jednotlivými kroky by měla být dostatečně dlouhá doba, aby bylo možné měřit jejich dopad.
  • Obecná opatření by měla být postupně nahrazena cílenými opatřeními - dlouhodobější ochrana nejzranitelnějších skupin a usnadnění postupného opětovného zahájení nezbytných hospodářských činností.
  • Kontroly na vnitřních hranicích by měly být zrušeny koordinovaným způsobem - omezení cestování a hraniční kontroly by měly být ukončeny, jakmile se epidemiologická situace v příhraničních regionech dostatečně přiblíží.
  • Opětovné nastartování hospodářské činnosti by mělo být postupné - existuje několik modelů, které lze aplikovat, např. pracovní místa vhodná pro práci z domova, hospodářský význam, práce na směny atd. Celá populace by se neměla vracet do práce současně.
  • Shromažďování osob by mělo být postupně povoleno, a to s přihlédnutím ke zvláštnostem různých druhů činností (školy a vysoké školy; obchodní činnost (maloobchod) s možným odstupňováním; opatření týkající se společenského života (restaurace, kavárny) s možným odstupňováním; masová shromáždění.
  • Pokračování úsilí o zabránění šíření viru, přičemž by měly být vedeny informační kampaně s cílem motivovat občany k dodržování přísných hygienických pravidel omezení fyzického kontaktu.
  • Opatření by měla být soustavně sledována a je rovněž třeba, abychom byli připraveni na to, že pokud to bude nutné, budou opět zavedena přísnější opatření k omezení šíření nákazy.
Podrobnosti zde.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská komise
zpět