Nový finanční nástroj Evropské komise: Záchrana životů a živobytí prioritou

V současné kritické situaci je prvořadým úkolem záchrana životů a podpora živobytí. Komise stále stupňuje svou reakci, a jak komentovala předsedkyně EK Ursula von den Leyen: „Musíme využít všech prostředků, které máme k dispozici. Abychom tuto krizi překonali, využijeme každé dostupné euro z rozpočtu EU a veškerá pravidla uvolníme tak, aby se potřebného financování dostávalo rychle a účinně."

Komise už v uplynulých týdnech poskytla členským státům veškerou potřebnou flexibilitu, aby finančně podpořily své systémy zdravotní péče, podniky a pracovníky. Jednala s cílem koordinovat, zrychlit a posílit zadávání zakázek na zdravotnické vybavení a soustředit finanční prostředky na vývoj vakcíny. Neúnavně se zasazovala o to, aby zboží a přeshraniční pracovníci mohli nadále překračovat hranice a zajistit fungování nemocnic a továren i zásobování obchodů.

100 miliard eur k zachování pracovních míst a fungujících podniků

Nyní tedy přichází Evropská komise s novým finančním nástrojem na zmínění rizika nezaměstnanosti v mimořádné situaci „Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency“ (SURE). SURE podpoří krátkodobé pracovní programy a obdobná opatření, jež mají členským státům pomoci chránit pracovní místa, zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, kterým hrozí propuštění či ztráta příjmu. Podniky budou moci dočasně snížit počet hodin odpracovaných jejich zaměstnanci nebo práci zcela pozastavit a zároveň dostanou od státu podporu příjmu za neodpracované hodiny. Osoby samostatně výdělečně činné dostanou v současné naléhavé situaci náhradu příjmu.

Úvěry budou založeny na zárukách poskytnutých členskými státy a budou nasměrovány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Budou je moci využít všechny členské státy, ale obzvláště důležité budou pro ty, které jsou nejhůře zasaženy.

Více zde

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská komise
zpět