Balíček opatření v oblasti dovedností a zaměstnanosti mládeže

Strategie, jak zajistit dovednosti vedoucí k pracovním příležitostem a pomoci lidem budovat si své dovednosti v průběhu života v prostředí, kde celoživotní vzdělávání je normou.

Balíček opatření v oblasti dovedností a zaměstnanosti mládeže, zveřejněný Evropskou komosí 1. 7. 2020, je postavený na:

Přechod na zelenou a digitální ekonomiku ve světle demografických trendů mění to, jak žijeme, pracujeme, jednáme. Komise chce zajistit, aby lidé měli takové dovednosti, které potřebují k tomu, aby se jim dařilo.

Pandemie COVID-19 uspíšila přechod k zelené a digitální ekonomice a přinesla mnoha lidem nové výzvy pro nastartování jejich kariéry. Po zvládnutí krize budou Evropané potřebovat naučit se novým dovednostem, nebo se zlepšit v těch existujících tak, aby se adaptovali na nové požadavky měnících se trhů práce.

Zveřejněná agenda dovedností má za cíl zlepšit relevanci dovedností v EU k posílení udržitelné konkurenceschopnost, zajištění sociální spravedlnosti a odolnosti. Agenda je vystavěna na pěti základních stavebních blocích a dvanácti konkrétních akcích:

 1. Pakt pro dovednosti
 2. Posílení dovedností inteligence
 3. EU podpora pro strategické národní akce zaměřené na zvyšování dovedností
 4. Návrh doporučení Radě o VET pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnosti a odolnost
 5. Rozvinout iniciativu evropských universit a zvyšování dovedností vědců
 6. Dovednosti na podporu zelené a digitální transformace
 7. Zvýšit počet absolventů STEM oborů a posílit podnikatelské a transversální dovednosti
 8. Dovednosti pro život
 9. Iniciativa pro individuální konta učení
 10. Evropský přístup k mikro-kreditům
 11. Nová platforma EUROPASS
 12. Zlepšení prováděcího rámce pro uvolnění státní a soukromých investic do vzdělávání

Nicolas Schmit, komisař pro pracovní místa a sociální práva, komentoval nový balíček opatření slovy: „Posilování dovedností naší pracovní síly je naší ústřední reakcí na podporu oživení. Poskytnou lidem šanci vytvořit si soubor dovedností, které budou potřebovat, je klíčem k zelené a digitální transformaci. To dá každému možnost profitovat z nových příležitostí na rychle se měnícím trhu práce.“

Další informace zde a zde.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská komise
zpět