Praxe EK v oblasti harmonizovaných norem se musí změnit

Aktivně vystupujeme proti extenzivnímu způsobu, kterým si EK vykládá svou roli plynoucí z Nařízení o standardizaci (1052/2012). Nadměrně normativní způsob a to, že EK nahlíží normy jako rozšíření evropského práva, zmenšuje prostor pro působení trhu a uvádění nových produktů na trh se prodlužuje a prodražuje. To podkopává konkurenceschopnost.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se připojil ke snaze mnoha evropských podnikatelských organizací, včetně BusinessEurope, o změnu způsobu, kterým Evropská komise zachází s harmonizovanými normami. Níže najdete výčet argumentů, které jsme předali Ministerstvu průmyslu a obchodu za účelem podpory této pozice během jednání Rady, i pro další relevantní zasedání na evropské úrovni. Přejeme si, aby vláda ČR podpořila další země, které sdílejí pohled byznysu na oblast harmonizovaných norem. 

Tento systémový problém je způsoben tím, jak široce si sama EK vykládá odpovědnost za harmonizované normy. Používání norem jako kvazilegislativního nástroje je v rozporu se samotnou podstatou normalizace jako procesu „zdola nahoru“, který je založen na konsenzu všech zúčastněných stran, prostřednictvím evropských normalizačních organizací.

V zájmu zotavení evropské ekonomiky a posílení globální konkurenceschopnosti je tuto praxi EK potřeba ukončit. Problém se široce týká dalších legislativ, sahajících od Evropské strategie pro normalizaci, evaluace Nového legislativního rámce (NLF), až po průmyslovou strategii. Je nezbytné zajistit, aby EU zůstala lídrem v oblasti mezinárodní normalizace a aby normy byly přijímány včas a odpovídaly nejnovějším technologiím.

Z uvedených důvodů apelujeme na následující:

  • Chápat otázku harmonizované normalizace za neoddělitelnou součást revize evropské průmyslové strategie a evaluace nového legislativního rámce (NLF) pro výrobky.
  • Žádat, aby Komise přestala považovat harmonizované normy za součást práva EU, pokud to není výslovně uvedeno v odvětvových právních předpisech, neboť to odporuje zavedeným principům NLF.
  • Vyzvat Komisi, aby obnovila stávající normalizační procesy, které v rámci NLF dobře fungovaly mnoho let s vyváženým poměrem vlivu EK, členských států, evropských standardizačních organizací a uživatelů norem.
  • Navrhnout, aby toto komise upravila právě nyní, ve strategii standardizace a v nové průmyslové strategii a následně ve standardizačních postupech, které by měly podporovat inovace a jejich uplatnění na trhu.
  • Upřednostňovat zaběhnutý způsob harmonizované normalizace, vycházející z NLF a založený na konsensu, před technickými specifikacemi.

Správné fungování harmonizovaných norem je důležité pro úspěšnou implementaci nové průmyslové strategie EU a udržení globální konkurenceschopnost celé EU. Budeme i nadále tento postoj prosazovat a sledovat další vývoj. 

Fára Pavel
/
kategorie Evropská komise
zpět