Projev předsedkyně Evropské komise o stavu Unie

V obecné rovině zhodnotila reakci EU na pandemii COVID-19 slovy, že pandemie byla obdobím hledání duše a Evropa dokázala, že ji má. Dle předsedkyně Evropské komise (EK) může být EU hrdá na své úspěchy během pandemie a od jiných regionů nás odlišují naše hodnoty. Dále hovořila o Konferenci o budoucnosti Evropy (COFE), kterou označila zejména jako fórum pro mladé lidi. Evropská komise se doporučením Konference bude pečlivě věnovat. Předsedkyně EK dále zdůraznila, že hodnoty a právo EU, včetně zásad právního státu ve všech členských státech EU, stojí nad vnitrostátním právem a rozpočet EU bude všemi prostředky chráněn před zneužitím a korupcí.

Podrobněji pak hovořila k dalším okruhům:

Zdraví / pandemie, kde vysvětlila činnost EU a úspěchy v očkování s tím, že další prioritou je pomoci chudším zemím při očkování jejich obyvatel. Dle Ursuly von der Leyen je nyní načase zahájit tzv. Unii zdraví a misi připravenosti a odolnosti (s investicí 50 miliard EUR do roku 2027). Za velký úspěch považuje předsedkyně digitální covid pas a to s ohledem na rychlost a politickou vůli.

V otázce klimatu prezentovala nový evropský Sociálně klimatický fond a vyzvala Evropský parlament a členské státy, aby nerozbourali „klimatický balíček‘“. Dle předsedkyně EK chce EU zdvojnásobit globální investice do ochrany biodiverzity, zároveň uvedla, že čínské a americké závazky v ochraně klimatu považuje za nedostatečné.

Hospodářství a digitální agenda 
Evropa roste 5% tempem, tedy rychleji než USA a Čína. Komise v příštích týdnech znovu zahájí diskusi o správě ekonomických záležitostí (economic governance ). Ursula von der Leyen zdůraznila, že 30 let jednotného trhu je velkým úspěchem a hybnou silou zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Digitální transformace je bodem zlomu, který musíme zvládnout, abychom se posunuli dále.  Jinak utrpí prosperita. A jádrem této transformace jsou čipy. Jejich akutní nedostatek ukazuje, že musíme toto odvětví přitáhnout do EU. EK proto představí „evropský zákon o čipech“ (European Chips Act)  s cílem vytvořit nejmodernější průmysl a přivést zpět výrobu polovodičů.

Předsedkyně EK se věnovala i daním. Firmy musí platit daně tam, kde vytváří zisk. Příslušná legislativa je v přípravě. EK také předloží návrh tzv. „vlastních zdrojů“.

Sociální otázky
Předsedkyně EK považuje sociální pilíř za klíčový pro svou Komisi. Současnou mladou generaci považuje za nejlépe vzdělanou v historii Evropy (poz. Rok 2022 bude Evropským rokem mládeže). Dále prezentovala program ALMA, určený pro mladé lidi, kteří odcházejí do zahraničí.

Mezinárodní otázky a obrana
Nová geopolitická situace v budoucnu zásadně změní náš svět. EU pomůže politicky a finančně Afghánistánu a nové společné prohlášení EU a NATO by mělo přijít do konce roku.

Dále předsedkyně uvedla, že pokud nebudeme řešit krize v zahraničí, krize přijdou  k nám. Musíme posílit nástroje kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany. Potřebujeme obrannou unii, ale chybí nám k tomu politická vůle (např. Interoperabilita). Potřebujeme také zpravodajskou kapacitu EU a musíme spojit naše roztříštěné síly. Pomoci by mohlo např. odpuštění DPH při nákupu obranných prostředků v EU.  Nová obchodní a technologická rada mezi EU a USA je příslibem další spolupráce.  

Na mezinárodní úrovni je dle předsedkyně velmi slibná Indo-pacifická strategie, nebo tzv. „Global Gateway“ -  nový nástroj partnerství pro investice do infrastruktury (Evropská hedvábná stezka). Obchod ale nikdy nelze provádět na úkor lidí v regionech, proto bude navržen zákaz obchodu s výrobky pocházející z nucené práce.

První zhodnocení projevu z pozice byzynsu

Z pohledu byznysu lze projev hodnotit jako kombinaci politických prohlášení a konkrétních oznámení. Ekonomická stránka byla silnější, než v minulém roce, ale struktura sdělení není vždy jasná. Jakkoli byl projev vřele přijat členy EP.

Z pohledu firem jsou zásadní tyto body - Evropský zákon o čipech, nová strategie „Global Gateway“, návrh odstranit DPH u obranných produktů a zákaz obchodu s výrobky pocházejícími z nucené práce. Oceňujeme akcent na Jednotný trh.

Celý projev můžete slyšet na stránkách Evropské komise.

Fára Pavel
/
kategorie Evropská komise
zpět