Komise zahájila další cyklus Evropského semestru 2022

Dne 24. listopadu 2021 zveřejnila EK podzimní balíček dokumentů k evropskému semestru 2022: Strategii pro udržitelný růst na rok 2022 (ASGS), Zprávu o mechanismu včasného varování (AMR), návrh Společné zprávy o zaměstnanosti (JER) a návrh doporučení k hospodářské politice pro eurozónu. Strategie pro udržitelný definuje politické cíle na rok 2022 a vodítka pro jejich naplnění. Strategie je strukturována podle čtyř řídících dimenzí konkurenceschopné udržitelnosti – životní prostředí, produktivity, stability, spravedlnosti. Návrh Společné zprávy o zaměstnanosti (JER) je velmi informativní a komplexní, zahrnuje nejnovější data o vývoji zaměstnanosti v EU po dopadech COVID-19, ale i nové trendy na trhu práce. Informuje o revizi sociálních indikátorů a výkonnosti členských zemi v souladu s Vodítky zaměstnanosti a cíli stanovenými na Sociálním summitu v Portu. Součásti návrhů zprávy jsou i doporučení adresovaná členským státům.

kategorie Evropská komise
zpět