Zástupci SP ČR v poradních výborech a specializovaných agenturách Evropské komise

Poradní výbory a specializované agentury Evropské komise jsou zřízeny ve smyslu čl. 138 Smlouvy o EU a spadají do gesce Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (DG EMPL). Jsou obsazovány na tripartitním základě zástupci nominovanými národními střešními organizacemi sociálních partnerů.

SPČR je zastoupen v těchto poradních výborech:

  • Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků
  • Výbor pro Evropský sociální fond
  • Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • Poradní výbor pro odbornou přípravu
  • Výbor pro sociální dialog

SP ČR má zástupce v těchto specializovaných agenturách Evropské komise:

pdfZástupci SP ČR v poradních výborech a specializovaných agenturách Evropské komise244.15 KB (ČJ/ENG) 

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy - Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět