Reforma legislativy EU v oblasti ochrany dat

Zástupci Svazu jednali s vedoucí kabinetu komisařky Jourové paní Renate Nikolay k tématu ochrany dat.

 

Na Zastoupení Evropské komise v Praze dnes jednala delegace SP ČR vedená členkou představenstva s gescí pro Digitální ekonomiku paní Milenou Jabůrkovou s paní Renate Nikolay, vedoucí kabinetu eurokomisařky Věry Jourové. Hlavním tématem jednání byla debata nad reformou legislativy EU v oblasti ochrany dat a specificky nad jednáními v trialogu ohledně návrhu obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svaz na jednání zdůraznil, že byznys je jednoznačným zastáncem rychlého přijetí nařízení, avšak upozorňuje, že musí být zajištěna rovnováha mezi právy nositelů osobních údajů a povinnostmi jejich správců a zpracovatelů a rovněž právní jistota obou stran. Současné znění návrhu nařízení v nynější fázi po jednáních v Radě EU vnímá jako velký posun oproti původnímu návrhu Evropské komise z r. 2012 a upozorňuje, že je třeba nadále se věnovat citlivému vyjednání otázek jako jsou přesná specifikace online identifikátorů, výjimka pro pseudoanonymní data nebo princip sdílené odpovědnosti za porušení povinností při nakládání s osobními údaji mezi správcem a zpracovatelem údajů.

Paní Nikolay zástupce Svazu ubezpečila o tom, že společným cílem Evropské komise a byznysu je dosáhnout rychlého uzavření jednání a vyváženého znění nařízení s tím, že jeho výsledný text by měl být výběrem těch nejlepších nápadů, které vzejdou ze společných jednání Rady, Komise a Parlamentu v trialogu. Přislíbila současně zabývat se konkrétními návrhy Svazu k otázkám, kde prozatím nebyl nalezen kompromis pokud se týče výsledného textu nařízení.
Svaz jak obsah proběhlého jednání, tak i přístup Evropské komise hodnotí jako velmi dobrý příklad demonstrující změnu přístupu Komise k vyjednávání o sporných otázkách v rámci tvorby evropské legislativy. 

Růžena Hejná
/
kategorie Evropská komise
zpět