Zájmy českého byznysu musíme prosazovat i v Evropě

Více než třetina nových českých zákonů a vyhlášek vzniká již na úrovni Evropské unie. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR působí také přímo v Bruselu a jeho zaměstnanci pracují v několika zahraničních organizacích, jako například hlavní byznysové platformě EU BusinessEurope, či poradním výboru OECD pro podnikání a průmysl. „Hájíme zájmy firem všech velikostí, legislativu hlídáme a ovlivňujeme na národní ale i evropské úrovni,“ vysvětluje generální ředitelka Svazu Dagmar Kuchtová.
 
Jednou z významných organizací, ve které Svaz průmyslu a dopravy ČR působí, je BusinessEurope (Konfederace evropského podnikání). Jedná se o největší a nejsilnější podnikatelský hlas u evropských institucí a lídra zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu. „Členství v BusinessEurope pro nás představuje nejpřímější a nejefektivnější cestu, jak ovlivňovat vývoj iniciativ, politik a legislativy Evropské komise v samém zárodku,“ vysvětluje Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Svaz průmyslu a dopravy ČR zřídil své zastoupení přímo v Bruselu, aby byl při vyjednávání na evropské úrovni co nejefektivnější. „Prostřednictvím BusinessEurope a zastoupení přímo v Bruselu usilujeme o co nejpříznivější nastavení přijímaných legislativních i nelegislativních opatření na úrovni EU, které mají výrazný vliv na utváření českého podnikatelského prostředí a konkurenceschopnost našich firem,“ komentuje Jana Radová, vedoucí bruselské kanceláře SP ČR a stálá delegátka při BusinessEurope, která ve spolupráci s odborníky Svazu prosazuje a hájí pozice Svazu a jeho členů, jak u BusinessEurope , tak u dalších evropských institucí.
 
Do formulace názorů a postojů, které Svaz obhajuje na evropské úrovni, zapojuje své členské firmy a asociace. Ti se zapojují do expertních týmů a pracovních skupin Svazu, ve kterých si předávají své praktické zkušenosti. Na jejich základě postoje Svazu vznikají. Současně Svaz zpětně informuje své členy o významných novinkách v evropské legislativě.
 
Například v oblasti digitální ekonomiky je Svaz jedním z nejaktivnějších členských svazů BusinessEurope. V současnosti se na evropském poli intenzivně věnuje mimo jiné návrhu nařízení E-privacy. Tento návrh upravuje dosavadní legislativu ochrany dat v elektronických komunikacích. „Jsme přesvědčeni, že návrh nařízení v této podobě negativně dopadne na průmysl napříč Evropskou unií. Zejména na digitalizaci a rozvoj inovativních řešení. Úzce koordinujeme náš postup mimo jiné se svými protějšky na Slovensku, v Polsku a Německu. Začátkem listopadu jsme ke spolupráci vyzvali i další organizace ve středoevropském regionu,“ komentuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR a členka vedení IBM Central Region. Svaz k tomu ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU připravuje seminář zaměřený zejména na problematiku komunikace mezi stroji. Proběhne 28. listopadu v Bruselu. „Velmi oceňujeme angažovanost Svazu průmyslu a dopravy ČR při společné snaze zástupců evropského průmyslu v BusinessEurope podporovat rozvoj digitální ekonomiky. Jejich úsilí bylo evidentní nejen v oblasti rozvoje digitalizace průmyslu a volného toku dat, ale i při zajištění adekvátního nastavení ochrany osobních údajů," Patrick Grant, expert na digitální ekonomiku v BusinessEurope.
 
Svaz je na evropském poli velmi aktivní například také v oblasti energetiky. V těchto dnech probíhají v evropských institucích vyjednávání o revizi směrnice o energetické účinnosti, která stanoví cíl pro energetické úspory v období let 2021 až 2030 „Výsledek diskuze o nové verzi směrnice může mít zásadní dopady na rozložení investic v ekonomice. Konečný účet za provedená opatření, která budou ze směrnice vyplývat, přitom bude dosahovat stovek miliard,“ popisuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu. Svaz průmyslu a dopravy ČR patří k jedněm z mála evropských zaměstnavatelských svazů, který umí předložit k této problematice argumenty a konkrétní propočty, a to díky rozsáhlé studii, kterou si nechal zpracovat a zveřejní ještě letos na podzim.
 
Svaz nyní také intenzivně sleduje vývoj vyjednávání mezi EU a Velkou Británií o brexitu. Jako jeden z 12 vybraných zástupců evropského byznysu dostal pozvání do Londýna na jednání u kulatého stolu s premiérkou Theresou May. Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR tak 13. listopadu jednala v Downing Street 10 s britskou premiérkou o podmínkách brexitu a měla příležitost prezentovat postoj českého byznysu. „Potřebujeme pro naše podniky co nejvíce jistoty a předvídatelnosti v přechodném období. Chceme nastavit vztahy mezi EU a UK tak, aby to nepůsobilo nové tarifní či administrativní bariéry. Klíčové je zajistit hladký přístup na britský trh. Británie je naším čtvrtým nejdůležitějším obchodním partnerem. Kvalitní vyjednávání a nastavení podmínek pomůže nejen byznysu, ale jde i o jistotu a předvídatelnost pro občany obou stran,“ komentuje generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.
 
To jsou jen příklady aktivit Svazu v oblasti evropských záležitostí. Aktivně sleduje všechny iniciativy, které by mohly mít na český byznys zásadní vliv, ať už z oblasti průmyslové, sociální, mezinárodní, ekonomické, finanční, právní či vnitřního trhu.
 
O Svazu průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem. Patří mezi povinná připomínková místa pro předpisy, které mají vliv na podnikatelské prostředí. Prosazuje zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). V příštím roce SP ČR oslaví 100 let od založení prvního svazu průmyslníků.
 
O BusinessEurope
BusinessEurope sídlí v Bruselu a sdružuje 40 podnikatelských svazů z 34 evropských zemí. Představuje platformu, ve které Svaz aktivně prosazuje zájmy českých zaměstnavatelů a podnikatelů, prohlubuje spolupráci s dalšími evropskými svazy a hledá s nimi shodu v klíčových otázkách pro rozvoj podnikání a byznysu. Kromě BusinessEurope má Svaz zastoupení v poradním výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Díky tomu může sledovat vývoj oblastí důležitých pro byznys v globálním měřítku. Svaz spoluzaložil Českou podnikatelskou reprezentaci při EU (CEBRE), která poskytuje firmám informace o připravovaných předpisech EU.
 
 
Lenka Dudková
/
kategorie SP v mezinárodních organizacích
zpět