Konec jednotného digitálního trhu?

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) reaguje na rozhodnutí Soudního dvora EU, který 6. října prohlásil za neplatné rozhodnutí Evropské komise, jež konstatuje, že USA zajišťují odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů. Jedná se o rozhodnutí, kterým se v podstatě zastavuje koncept Safe Harbor - "bezpečný přístav", který má zjednodušit přenos dat mezi podniky v USA a EU.

„Takto vynesený rozsudek v podstatě může znamenat konec jednotného digitálního trhu,“ řekla Milena Jabůrková, členka představenstva SP ČR odpovědná za digitální agendu.

SP ČR vnímá volný pohyb dat přes hranice jako jednu ze základních podmínek globální ekonomiky, kterým je ovlivňována výroba, doprava, obchod či finanční služby. SP ČR, který zastupuje zájmy cca 10,5 tisíce firem, situaci vnímá jako vážnou a nadále ji bude monitorovat. Současně vítá deklarovanou pozici eurokomisařky Věry Jourové a podporuje i vyjádření BUSINESSEUROPE (Konfederace evropského podnikání), která zastupuje zájmy 40 průmyslových evropských svazů.

Bližší informace najdete v úplném znění rozsudku a vyjádření Digital Europe.

Související odkazy:

 

Průmyslníci předali vládě výzvu na podporu digitální ekonomiky

Digitální šance pro Evropu

Evropa by měla zrychlit svou digitální transformaci

 

Jiří Janda
/
kategorie Evropská komise
zpět