Globální strategie EU bez Velké Británie?

Sdílená vize, společné akce: silnější Evropa.

Slibovaná globální strategie EU přichází s ročním zpožděním a navíc po referendu ve Velké Británii, a tedy v nové konstelaci. Vlastně měla být už na světě na loňské červnové Evropské radě. Mezitím už dokument předběhly dílčí sektorové strategie, od migrace přes vnitřní bezpečnost až po rozvojovou agendu. Nyní ji tedy lze považovat za určité zastřešení pro stávající iniciativy, i když se od ní původně očekávalo, že bude naopak vodítkem pro dílčí sektorové dokumenty. Otálení a samotný málo transparentní proces přispěly k tomu, že se členské státy neměly možnost se strategií ztotožnit a byla jim prezentována až na letošním červnovém summitu, a to už ve světle negativního výsledku referenda ve Velké Británii. Je tedy možné, že nás čeká z gruntu nová diskuse o tom, jak bude bezpečnost v Evropě vypadat.

Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogherini musela tedy změnit úvod ke své strategii. Nezměnila však přesvědčení, že právě nyní, kdy je samotný důvod existence EU zpochybňován, potřebují naši občané a svět silnou Evropskou unii více než kdy jindy. A o to víc je to pravda po britském referendu. Budeme muset přehodnotit, jak naše Unie pracuje, a perfektně víme pro co pracovat – pro naše zásady, zájmy a priority.

Federica Mogherini ve svém úvodu ke strategii zdůrazňuje: „Hospodářsky jsme součástí světové G3. Téměř pro každou zemi na světě jsme prvním obchodním partnerem a prvním zahraničním investorem. Společně investujeme do rozvojové spolupráce více než zbytek světa dohromady. Přesto je také jasné, že tento potenciál ještě plně nevyužíváme. Velká většina našich občanů je přesvědčena, že musíme kolektivně převzít odpovědnost za naši roli ve světě. Naši partneři od Evropské unie očekávají, že bude hrát větší roli, a to i v oblasti globální bezpečnosti. Jen pokud budeme postupovat společně, budou potřeby našich občanů zajištěny a naše partnerství budou fungovat. A to je cílem nové globální strategie EU.“

Obsah globální strategie vychází ze sdílených zájmů a zásad a obsahuje závazek na ochranu míru a bezpečnosti v našich zemích a domovech, který bezprostředně odvisí od míru za vnějšími hranicemi. Dále strategie definuje priority v oblasti vnějších akcí EU. Jde především o bezpečnost Unie, která začíná u nás doma, o zajištění bezpečnosti, demokracie a prosperity. Je třeba se zaměřit na podporu míru a stabilizace od nás směrem na východ (na Blízkém východě) a jih (v subsaharské Africe), důvěryhodný proces rozšiřování o země západního Balkánu a Turecko a sousedskou politiku. Další prioritou je integrovaný přístup vůči násilným konfliktům, dobrovolné formy regionálního uspořádání a globální správa pro 21. století založená na mezinárodním právu.

Strategie přináší také návod jak přejít od vize k akci. K tomu je zapotřebí uceleně a koordinovaně mobilizovat všechny naše jedinečné sítě, naši ekonomickou váhu a všechny nástroje, které máme k dispozici. Pro naplnění cílů ale musíme společně investovat do důvěryhodné, vnímavé a pohotově reagující mobilizované Evropy.

pdfGlobální strategie EU673.08 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět