Evropská rada na téma energetika (Brusel, 23. - 24. 10. 2014)

Ztracené iluze spíše než naplněné ambice. Více divergence, než konvergence.

Byznys na všech úrovních pokládá následující „energetický“ summit EU ve dnech 23. – 24. 10. 2014 v Bruselu za jeden z nejdůležitějších za poslední roky. Měl by přinést dohodu členských států o energeticko-klimatickém balíčku 2030, který by naplnil klimatický cíl, byl podmíněn výsledky globálních jednání a nepodkopal konkurenceschopnost podniků operujících v Evropě.

S blížícím se zahájením Evropské rady však ubývá ambicí a přibývá skepse. Poslední jednání Výboru stálých zástupců (COREPER), přípravného výboru Rady, byl spíše divergentní než konvergentní a členské státy neprojevily vůli ke kompromisu. Každý členský stát si dělá své vlastní propočty a analýzy a vykládá si připravované závěry Evropské rady po svém. Do hry důrazně vstupují i nové členské státy ve formátu Visegrádská skupia (V4) + 6, které nehodlají podpořit závěry Evropské rady, pokud nebudou jejich požadavky vyslyšeny.

Navíc aktuální zhoršená politická a neuspokojivá ekonomická situace a hrozba Eboly může při diskusích v Radě pozornost upnutou k energetice rozmělnit nebo ji od ní odvrátit.

Poslední verze závěrů energetické Rady ukazuje, že jednání nebude jednoduché a tlak na dosažení kompromisů bude enormní. Závěry obsahují návrh na závazný cíl na úrovni EU na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990, závazný cíl 27 % na úrovni EU pro obnovitelné zdroje energií (OZE) a indikativní cíl 30 % na úrovni EU pro energetickou účinnost (EE).

Mandát vlády je v souladu s pozicí Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), která se od září nezměnila. V zájmu průmyslu a energetiky v České republice prosazuje SP ČR od počátku přijetí jediného cíle 2030 – snižování emisí skleníkových plynů. Vzhledem k politické náladě v Radě a vývoji jednání vyslovil SP ČR ve svém dopise adresovaném předsedovi vlády svou podporu a v zájmu dosažení kompromisu je ochoten připustit a podpořit jeden závazný cíl u redukce skleníkových plynů doprovázený dvěma nezávaznými cíli v oblasti OZE a EE s tím, že bude ponechána flexibilita členským státům stanovit si na národní úrovni vlastní cíle a prostředky k nim na bázi dobrovolnosti.

Také evropský byznys očekává od energetického summitu vyváženou dohodu o klimaticko-energetickém balíčku, změnu pravidel hry a sladění klimatických cílů s ambicemi růstu průmyslu v Evropě. Ve svém sdělení adresovaném stávajícímu předsedovi Evropské rady Hermanu Van Rompuyovi, BUSINESSEUROPE jasně říká, že „evropské podniky již učinily dost, pokud jde o snížení emisí, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Nyní je na vládách a jejich politické vůli dosáhnout příští rok v Paříži v rámci mezinárodních jednání nové globální vyvážené, právně závazné klimatické dohody.“

Dopis SP ČR premiéru Sobotkovi [pdf 520 kB]

Poselství BUSINESSEUROPE (AJ) [pdf 925 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět