Evropská rada (Brusel, 19. 20. 3. 2015)

Tématy energetická unie, Východní partnerství a evropský semestr.


Ve dnech 19. – 20. 3. 2015 se schází v Bruselu Evropská rada, která vždy představuje klíčový moment v Evropském semestru.

Čtvrtek bude věnován diskusi k balíčku dokumentů ze dne 25. 2. 2015 týkajících se energetické unie, jehož součástí je sdělení „Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu“ (KOM(2015) 80), sdělení týkající se cíle pro 10 % propojení elektroenergetických soustav do roku 2020 (COM(2015) 82) a Pařížský protokol o boji s klimatickými změnami po roce 2020 (COM(2015) 81).

Současný stav evropské energetiky považuje Evropská komise za neudržitelný. Evropská komise usiluje o nový, holistický přístup k energetice, který bude vyžadovat zásadní proměnu dosavadního vnímání energetiky a energetické politiky tak, aby přístup byl jednotný a aby se z energetické politiky stala skutečně sdílená kompetence. Energetická unie přináší posílení prvku solidarity.

Čtvrteční pracovní večeře bude věnována politice Východního partnerství. Nadcházející summit Východního partnerství v Rize by se měl zaměřit především na praktickou spolupráci, demonstrovat bezpodmínečnou podporu Ukrajině a hledat odpovídající způsoby komunikace s Ruskem za podmínky, že bude respektovat územní celistvost a svrchovanost partnerských zemí.

Diskuse o Ukrajině a Rusku bude především o dodržování Minských dohod. Jakékoli změny v kurzu současných restriktivních opatření EU musí být podmíněny pozitivním vývojem v místě krize a plnou implementací těchto dohod. EU je odhodlána podpořit Ukrajinu v jejím reformním úsilí, zároveň očekává konkrétní hmatatelné výsledky.

Páteční jednání Evropské rady budou věnována ekonomické situaci v Evropě a implementaci strukturálních reforem. Závěry by měly podpořit tři hlavní pilíře uvedené v Roční analýze růstu 2015 - podporu investic, provádění strukturálních reforem a odpovědnou fiskální politiku. Členské státy by měly zohlednit tyto priority v připravovaných národních programech reforem a programech stability anebo konvergenčních programech. V této souvislosti Evropská rada vyzve Radu EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) k přijetí obecného přístupu k Evropskému fondu pro strategické investice (EFSI) v červnu 2015.

Na agendě Evropské rady bude v neposlední řadě podána informace o stavu jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP; v týdnu od 2. 2. 2015 proběhlo osmé vyjednávací kolo). Evropská rada ve svých závěrech z prosince 2014 vyzvala k završení vyjednávání o dohodě do konce roku 2015. Dle Evropské komise je reálné očekávat, že bude-li vše probíhat dobře, může být TTIP dokončen za vlády prezidenta Obamy, což je technicky vzato začátek roku 2017.

BUSINESSEUROPE adresoval své tradiční doporučení prezidentu Evropské rady Donaldu Tuskovi vybízející k pokroku v provádění strukturálních reforem. Podle Barometru reforem, který BUSINESSEUROPE zpracovala, jen 22 % specifických doporučení Evropské komise z roku 2014 bylo řádně implementováno. BUSINESSEUROPE vítá i navržená opatření Evropské komise pro vybudování energetické unie. Je třeba přijmout akce, které zajistí investice do energetického sektoru a posílí konkurenceschopnost průmyslu.

Před zahájením Evropské rady se bude konat Tripartitní sociální summit na téma „Investovat do růstu a tvorby pracovních míst“ za účasti prezidenta Evropské rady D. Tuska, předsedy Evropské komise J.-C. Junckera a litevské premiérky L. Straujumy.

pdfPoselství BUSINESSEUROPE Evropské radě2.99 MB(AJ)

pdfTisková zpráva Evropské komise k Tripartitnímu sociálnímu summitu57.88 KB (AJ)

pdfZávěry Evropské rady41.08 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět