Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele

Podpora gendrovým kvótám a přístupu k flexikuritě.

Česká republika opouští blokační menšinu a podpoří, i přes námitky zaměstnavatelů, gendrové kvóty. Pozitivní je, pokud jde o obnovený přístup k flexikuritě při respektování tradice a potřeb každého členského státu. 

Dne 7. prosince 2015 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), část zaměstnanost a sociální politika. V legislativní části je na agendě návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení generové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních s cílem přijmout obecný přístup a stav projednávání návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské přesvědčení, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci.

V nelegislativní části bude výměna názorů ke strategickému rámci pro rovnost žen a mužů 2016-2019, politická dohoda k doporučením Rady k integraci dlouhodobě nezaměstnaných do trhu práce, podpora sociální politiky, roční analýza růstu a evropský semestr. Dále je na programu informace lucemburského předsednictví k návrhu nařízení o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce (EURES) a návrhu o vytvoření evropské platformy k posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní.

Pracovní oběd ministrů je na téma sociální dimenze hospodářské a měnové unie a ministři se budou vyjadřovat k návrhu doporučení k ustavení národních rad pro konkurenceschopnost, k návratu ke konceptu flexikurity jako prostředku vzestupné konvergence a kvality pracovních míst a k vylepšenému evropskému semestru pro účinnější integraci evropské a národní dimenze.

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti 
Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět