Neformální Rada pro zaměstnanost a sociální věci v Bratislavě

Ve dnech 14. a 15. července 2016 se v Bratislavě uskuteční neformální setkání ministrů a ministryň pro zaměstnanost a sociální politiku (EPSCO). V úvodu vystoupí slovenský ministr práce, sociálních věcí a rodiny Ján Richter a následně komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssen podá informaci o průběhu veřejné konzultace k evropskému pilíři sociálních práv, která bude otevřená do konce roku 2016.

Evropský pilíř sociálních práv má být primárně zaměřen na eurozónu, ale připojit se budou moci i další členské státy. Cílem iniciativy má podle návrhu Evropské komise být ucelený soubor evropských standardů a nástrojů k usměrňování národních politik v řadě oblastí, které jsou zásadní pro řádné fungování a výkonnost trhů práce a systémů sociální ochrany a postupnou a rychlejší konvergenci těchto systémů. Pilíř by se měl po svém zavedení stát referenčním rámcem pro analýzu výsledků zúčastněných členských států v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti a takto by měl podporovat reformy na vnitrostátní úrovni.

V rámci neformálního zasedání plánuje slovenské předsednictví diskusi k otázkám stárnutí evropské populace v kontextu výzev, které z tohoto fenoménu poplynou pro trh práce a systémy sociálního zabezpečení. Řečníkem tohoto zasedání bude pan Heinz Koller, ředitel Regionálního úřadu Mezinárodní organizace práce pro Evropu a střední Asii. Diskuse by měla přinést odpovědi na tyto otázky: Jaké reformy mohou učinit evropské systémy sociálního zabezpečení udržitelnými při zachování jejich přiměřenosti ve světle očekávaného stárnutí populace?Jak podpořit zvýšení zaměstnanosti a takto zajistit, aby pracovní síla přispívala k růstu a poskytovala širší základnu pro příspěvky do systémů sociálního zabezpečení?

Státní tajemník německého Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí Thorben Albrecht uvede svou prezentací téma „Digitální ekonomika a digitální pracovní místa: přeměna pracovišť v digitálním světě“. Cílem diskuse bude definovat strategie k adaptaci pracovní síly a pracovních podmínek na změny vyplývající z využívání nových technologií.

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů
Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět