Gendrové kvóty na EPSCO neprošly

V Radě nebyl konsensus, státy měly pozice dle domácí politické konstelace.

Ambicí lucemburského předsednictví na Radě EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), která se konala dne 7. 12. 2015, bylo v legislativní části dosáhnout obecného přístupu k návrhu směrnice o gendrové vyváženosti v dozorčích a správních radách kótovaných společností.

Členské státy však nebyly jednotné, měnily své postoje, vystupovaly z blokační menšiny a vstupovaly do ní nebo žádaly výhradu přezkumu, aby získaly čas. Neochota členských států však měla i svůj reálný podtext. Ukázalo se totiž, že v řadě zemí již přistoupili na národní opatření jak dostat více žen do správních a dozorčích rad podniků a vedoucích pozic vůbec, ale opatření neměla žádný viditelný dopad.

Další vývoj už bude na Nizozemí a Slovensku a jejich předsednictví EU.

pdfStanovisko Rady EPSCO52.68 KB (AJ) (ČJ)

Tabulka s aktuálními statistikami o zastoupení žen v radách podniků v Evropě: Průměrné zastoupení žen v podnicích kótovaných na burze je nyní 21 % a počet prezidentek představenstva 8 %. 

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět