Rada pro konkurenceschopnost o podnikatelském prostředí

Ve dnech 2. a 3. května 2019 se v Bukurešti koná neformální jednání ministrů průmyslu členských států EU. Ministři povedou diskuse o podnikatelském prostředí, nových iniciativách pro MSP, interakci mezi průmyslem a dlouhodobou klimatickou politikou EU v kontextu vnitřního trhu.