Uznávání výsledků neformálního a informálního učení

Stanovisko EHSV


Hodnota dovedností a kompetencí pro profesní a životní kariéru jednotlivců a jejich aktivace je dlouhodobou prioritou Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství (SOC) dne 17. 6. 2015 projednala a většinou hlasů přijala stanovisko z vlastní iniciativy SOC 521 Uznávání dovedností a kvalifikací dosažených prostřednictvím neformálního a informálního učení – praktický příspěvek občanské společnosti.

EHSV se opírá o Doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního učení z 20. prosince 2012, které zdůrazňuje, že „uznávání výsledků učení, a to znalostí, dovedností a kompetencí, dosažených prostřednictvím neformálního a informálního učení může hrát významnou úlohu při zvyšování zaměstnatelnosti a mobility, jakož i při posilování motivace k celoživotnímu učení, zejména v případě socioekonomicky znevýhodněných osob či osob s nízkou kvalifikací. Uznávání podstatných znalostí, dovedností a kompetencí může přispívat ke zlepšování fungování trhu práce, podpoře mobility a zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářského růstu.“

Stanovisko je velmi dobře načasované, neboť doporučení Rady z roku 2012 by mělo být členskými státy zavedeno nejpozději do roku 2018. Je třeba „fungující režim uznávání neformálního a informálního učení, který jednotlivcům umožní dosáhnout uznání znalostí, dovedností a kompetencí, které si osvojili prostřednictvím neformálního a informálního učení.“ Stanovisko je tedy něco jako střednědobé vyhodnocení situace. Stanovisko současně nechce vyvolávat falešné naděje o možnostech těchto systémů, pokud jde o zvrácení komplikované situace na trhu práce. K tomu je zapotřebí hospodářská a sociální politika zaměřená více na investice a vytváření kvalitních pracovních míst.

pdfStanovisko SOC 521 Uznávání dovedností a kvalifikací dosažených prostřednictvím neformálního a informálního učení – praktický příspěvek občanské společnosti 252.83 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
členka EHSV
Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět