509. plenární zasedání EHSV

Lucemburské předsednictví nabízí politický impuls v kritické situaci pro Evropu
Ve dnech 1. – 2. 7. 2015 se konalo 509. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Hostem zasedání byl pan Nicolas Schmit, ministr práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky Lucemburska, který představil priority lucemburského předsednictví v Radě EU. Pan Schmit ve své zahajovací řeči řekl: „EHSV je první evropská instituce, kde představuji naše priority, je to správně načasováno. Obracím se k Vám  jako zástupcům evropské společnosti v době, kdy hospodářské oživení je ještě křehké a každým okamžikem může utrpět šok, sociální krize není ještě zažehnána, máme miliony lidí dlouhodobě nezaměstnaných, miliony lidí na hranici chudoby. K tomu se musíme postavit čelem. Evropa nesmí být spojována s pojmy jako rezignace a ztroskotávání. Musíme se soustředit na to, co nás spojuje. EU není projekt, jehož cílem je někoho vyčleňovat nebo trestat. Je to projekt, kde je třeba naopak hledat společná a ambiciózní řešení.“

Dalšími hosty byli pan Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, k reformě společné zemědělské politiky, paní Zanda Kalniņa-Lukaševica, parlamentní tajemnice Ministerstva zahraničních věcí Lotyšska, a pan Miguel Arias Cañete, komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku.

Na plenárním zasedání byla projednána a přijata tato pro podnikatele a zaměstnavatele relevantní stanoviska:
  • ECO/379 Unie kapitálových trhů
  • ECO/372 Přístup k financím pro malé a střední podniky
  • TEN/568 Inteligentní města jako hnací síla rozvoje nové průmyslové politiky Evropy
  • TEN/567 Skladování energie: Faktor integrace a energetické bezpečnosti
  • TEN/570 Strategický rámec energetické unie
  • NAT/565 Pařížský protokol
  • REX/411 Financování rozvoje – postoj evropské společnosti
  • REX/447  Na cestě k nové evropské politice sousedství

pdfVýběr projednaných a přijatých stanovisek401.18 KB

pdfZpravodaj Zaměstnavatelské skupiny EHSV – červenec 20152.6 MB

pdfTisková zpráva EHSV ke Zprávě pěti prezidentů k hospodářské a měnové unii218.32 KB

Pracovní program EHSV za lucemburského předsednictví

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět