Iniciativa průmyslníků střední a východní Evropy ve Splitu

Komisi musíme stále a stále opakovat, že chceme méně regulace, ale zato kvalitní. 


První letošní setkání zástupců průmyslových a zaměstnavatelských svazů ze střední a východní Evropy (SVE) se konalo ve dnech 28. – 29. 5. 2015 ve Splitu v garanci Chorvatského svazu zaměstnavatelů (HUP). Ivo Baldasar, primátor města Split přivítal účastníky jednání z České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska a ocenil tuto dlouhodobou iniciativu, reprezentující silný hlas podnikatelů celého regionu.

Úvodem si účastníci iniciativy tradičně vyměnili informace o politické, ekonomické a sociální situaci ve svých zemích a shodli se na společných výzvách: realizace strukturálních reforem, zjednodušení daňových systémů, modernizace vzdělávacích systémů, boj proti korupci a krátkozraký přístup vlád ke strukturálním změnám. Zaměstnavatelé a podnikatelé potřebují střednědobou a dlouhodobou perspektivu reforem a to jde mimo logiku politického myšlení. Společné zasedání se soustředilo na dvě stěžejní témata: lepší regulace a podpora Transatlantického investičního a obchodního partnerství (TTIP).
  • Zástupce slovenského svazu RÚZ analyzoval balíček Zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků“, který přináší řadu podstatných institucionálních změn a reflektuje požadavky evropského byznysu na kvalitnější legislativu: transparentnost, konzultace se zainteresovanými stranami v rámci celého procesu tvorby legislativy od raného počátku legislativního záměru až po vytváření zákonů, ustavení komise na kontrolu kvality hodnocení dopadů („Regulatory scrutiny board“), posílení její nezávislosti a vytvoření platformy REFIT složené z expertů členských států, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, zástupců sociálních partnerů a občanské společnosti. Vítaná je i meziinstitucionálního dohoda o procesu vytváření kvalitní legislativy a konkrétní návod pro členské státy. V rámci diskuse byl prezentován i dobrý příklad z České republiky a činnost a složení českého „scrutiny body“ (Komise pro kvalitu hodnocení dopadů, RIA) fungující od roku 2011 při Legislativní radě vlády. Zástupci iniciativy pro SVE se dohodli na společném postupu pro kvalitní zastoupení jak zástupců dotčených zemí v platformě REFIT, tak zejména zástupců z podnikatelských kruhů. Společným hlasem budou Komisi stále opakovat, že pokud jde o regulaci, chtějí kvalitu a ne kvantitu.
  • Byznys SVE podporuje další rozvoj transatlantických vztahů, a to i cestou včasného uzavření komplexní obchodní a investiční dohody mezi EU a USA. V řadě zemí střední a východní Evropy byla doposud veřejná diskuse o TTIP velmi skromná. Je třeba podpořit kampaně států a otevřené diskuse s veřejností, aby se občanům a podnikům vysvětlil pozitivní přínos dohody pro obě ekonomiky a opatření přijatá na ochranu před možnými riziky. Členové iniciativy SVE se dohodli, že se budou vzájemně informovat o tom, jak je TTIP komunikován na národní úrovni a jakými prostředky. Prezentováno bylo společné stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k TTIP.

Setkání členů iniciativy SVE se členy a členkami Evropského parlamentu 17. 6. 2015

Nejbližší prestižní akcí Iniciativy průmyslových a zaměstnavatelských svazů SVE bude 17. června 2015 v Bruselu pracovní snídaně vybraných členů a členek Evropského parlamentu z regionu SVE pod patronátem rakouského europoslance Othmara Krause ke dvěma tematickým okruhům: 1) Investice v Evropě a 2) Konkurenceschopná Evropa. Po pracovní snídani se plánuje setkání s místopředsedou Evropské komise odpovědným za energetickou unii Marošem Šefčovičem.

Další jubilejní setkání iniciativy SVE se plánuje v listopadu v Rakousku.

pdfMateriál RÚZ ke zlepšování právní úpravy177.41 KB

pdfPrezentace SP ČR525.04 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti 

 
Blízková Marta
/
kategorie Iniciativa CEE
zpět