Setkání byznysu střední a východní Evropy ve Slovinsku


Středoevropská iniciativa, platforma šesti zaměstnavatelských a podnikatelských svazů střední a východní Evropy (SVE; České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska), členů BUSINESSEUROPE, založená v roce 2005 z iniciativy českého a rakouského svazu, se schází pravidelně dvakrát ročně, aby vyhodnotila ekonomickou situaci regionu, identifikovala společné problémy a definovala další společné kroky.

Ve dnech 10. – 11. 3. 2016 se zástupci svazů SVE sešli ve slovinské Portoroži a věnovali se tématům, která rezonují Evropou – migraci a záchraně Schengenu, konkurenceschopnosti průmyslu v Evropě, obchodní politice EU a výhodám i rizikům s ní spojeným. Ekonomická situace v řadě zemí Iniciativy se zlepšila, i Chorvatsko se dostalo z červených čísel, růstový potenciál Rakouska, stejně jako České republiky je brzděn nedůsledným prováděním některých strukturálních reforem. Je však patrný návrat ke konvergenci, což ovlivňuje i stabilnější situaci na trzích práce. Vysoká nezaměstnanost mladých a dlouhodobá nezaměstnanost však v řadě zemí přetrvávají. Společným kritickým faktorem je stárnutí pracovní síly a nesoulad nabízených dovedností s potřebami podniků a pracovních trhů, vysoké zdanění práce a přístup malých a středních firem k financím.

V roce 2015 překročilo hranice Evropské unie přes milion uprchlíků. Tok uprchlíků neslábne ani v zimních měsících. Nejužívanější trasa přes Západní Balkán se uzavřela. Kritickým momentem pro udržení Schengenu bude naplňování závazku Turecka ze společné dohody EU.

Evropě se nedaří naplnit politický cíl dosáhnout 20 % podílu průmyslu na tvorbě HDP EU. Průmyslová konkurenceschopnost EU klesá, investice do průmyslu stále nedosáhly úrovně roku 2000. Produktivita v průmyslu se zvyšuje jen velmi pomalu. Podíl zaměstnanosti v průmyslu na celkové zaměstnanosti klesla mezi roky 2000 - 2013 ze 17,5 % na 14 %. Účastníci se dohodli, že je nezbytná aktivnější role Komise v zajištění konkurenceschopnosti průmyslové politiky jako klíčové politické priority.   

Dalším důležitým bodem byla obchodní politika EU a především současná rizika spojená s udělením tržního statusu Číně, nedostatečná podpora v Radě pro revizi a modernizaci nástrojů na ochranu obchodu (TDI), další prodloužení ekonomických sankcí proti Rusku a přílišný důraz na sociální a environmentální standardy v obchodních smlouvách.

pdfPodrobnější informace467.49 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Iniciativa CEE
zpět