Výroční zpráva 2017 BIAC

BIAC (Poradní výbor pro podnikání a obchod), jako zástupce byznysu v zemích OECD, musí být zapojen do dialogu s tvůrci politik o vytváření těch správných politik, jak využít výhod globalizace pro všechny a omezit rizika. Opatření na podporu růstu, tvorby pracovních míst, účast pracovní sily s potřebnými dovednostmi jsou zásadní pro produktivní společnost a prosperitu. V tomto úsilí je vytváření příznivých podmínek pro byznys a podnikání zásadní. Zpráva BIAC přináší přehled o konzultacích, které byly vedeny s vládami v průběhu celého roku a to za významného přispění členských organizací BIAC a jejich podniků.
 

Zpráva je strukturována podle výsledků dosažených v jednotlivých oblastech – ekonomika a regulace, správa a řízení společností, daně, obchod a investice, inovace a digitální ekonomika, energetika, životní prostředí, zemědělství, ochrana zdraví, zaměstnanost, dovednosti a vzdělávání a rozvojová agenda. Další část zprávy přináší závěry z nejdůležitějších akcí, jakými byly - pravidelná konzultace s generálním tajemníkem a ambasadory členských zemí OECD a z ministerské konference OECD, Fóra OECD a Dne podnikání.

Činnost BIAC ocenil svými slovy v úvodu i generální tajemník OECD Angel Gurría: "Hlas BIAV, jako byznysu spolupracujícímu s OECD, je zásadní pro naše úsilí zajistit, aby z globalizace profitovali všichni. Příspěveky a názory těch, kteří pomáhají vytvářet pracovní místa a inovovat je důležitý pro vytváření politik, které poskytnou lidem lepší znalosti a příležitosti pro jejich ekonomickou aktivitu. To bylo zřejmé zejména v rámci naší B20 a G20 spolupráce, kdy jsme posílili dialog mezi vládami a byznysem v zájmu zlepšení globálního řízení.“
 

Výroční zpráva BIAC 2017 ke stažení zde.

Vladimíra Drbalová
Poradkyně pro Mezinárodní organizace a EU záležitosti
 
Gbelec Ondřej
/
kategorie BIAC
zpět