Byznys vyzývá OECD a vlády, aby komunikovaly přínosy volného obchodu


BIAC tvrdě hájí volný obchod a nezbytnost upustit od protekcionismu. Otevřené investiční klima je nutným předpokladem hospodářského růstu po celém světě.

BIAC reaguje na obecně se šířící a rostoucí antiglobalizační nálady v mnoha zemích. Obchodní a investiční dohody a opatření na odstranění překážek obchodu a investic jsou stále více předmětem sporů a mylné názory nejsou dostatečně vyvraceny. BIAC vychází ze závěrů posledního summitu G20 v Hangzhou, kde byl položen důraz na efektivní komunikaci přínosů obchodu, přeshraničních investic a otevřenosti trhů.

Debatu o volném obchodu ovlivňují populismus, fráze a emoce, které jsou v protiváze vůči věcným analýzám. BIAC proto vyzval Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), aby důrazně podpořila otevřenost trhů, volný obchod a přeshraniční investice svými daty a analýzami a posílila tím diskuse s širokou veřejností o obchodních politikách. Z dat a analýz OECD vyplývá, že investice a obchod mohou silně podpořit konkurenceschopnost ekonomik, efektivitu trhů, spotřebitele, potenciál pro inovace, tvorbu pracovních míst a kvalitu zaměstnanosti. Pokud by globální hodnotové řetězce byly zkompromitovány nebo dokonce narušeny, mělo by to silné dopady do produktivity.


Existuje řada překážek volného obchodu a investic. Veřejnost se v některých zemích staví k volnému obchodu a investicím kriticky. Byznys proto prosazuje, aby příležitosti z otevřenosti trhů byly odpovědně komunikovány. Současně se hlásí ke svému závazku k odpovědnému podnikání, které je úzce spojeno s otevřeným prostředím pro obchod a investice.


pdfProhlášení BIAC310.8 KB (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět