Prohlášení BIAC adresované ministerské Radě OECD

Byznys vyzývá k ambiciózním a komplexním reformám pro silnější růst.

Poradní výbor pro průmysl a obchod při OECD - BIAC připravil své tradiční poselství ministerské Radě OECD 6. - 7. 5. 2014, ve kterém reaguje na „Nové přístupy k ekonomickým výzvám“

Přes veškerá dosud přijatá opatření je růst v zemích OECD pomalý, nevyvážený a křehký. Tvůrci politik nyní stojí před úkolem odblokovat silnější růst, udržitelný a inkluzivní. Globální byznys proto volá po ambiciózních a komplexních reformách.

Především je třeba odstranit regulatorní zátěž a posílit schopnost byznysu investovat a generovat vyvážený růst. BIAC ve svém prohlášení dále zdůrazňuje potřebu stabilního a předvídatelného daňového rámce, koordinovanější přístup k finančním regulacím, úlohu inovací a podnikání jako motoru růstu, podporu zelenému růstu, zvyšování zaměstnatelnosti a sociální mobility jednotlivců, globální rozvojovou politiku, mnohostranný světový obchod a boj proti protekcionismu.

Prohlášení BIAC k Radě ministrů OECD (AJ) [pdf 101 kB]

Tisková zpráva BIAC: BIAC na ministerské Radě OECD 6. 5. 2014 (AJ) [pdf 134kB]

Nové přístupy k ekonomickým výzvám (AJ)  - shrnutí (AJ) 

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět