SP ČR je 20 let součástí globálního byznysu

Připomínáme si kulaté výročí vstupu do Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC).
Dnešek 26. únor je významným dnem v historii Svazu průmyslu a dopravy ČR. V tento den v roce 1996 se Svaz průmyslu a dopravy ČR stal členem Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC), poradního orgánu zaměstnavatelských a podnikatelských svazů při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

O vstup Svazu průmyslu a dopravy ČR do BIAC se zasadil/zasloužil pan Tomáš Baťa mladší, česko-kanadský podnikatel, syn legendárního zakladatele firmy Baťa a dlouholetý aktivní člen BIAC. Napomohl tak vrátit průmysl a podnikatele působící v České republice zpět tam, kam patřili – mezi nejvyspělejší země světa.

Nebylo náhodou, že si BIAC vybral jako nejreprezentativnější podnikatelskou a zaměstnavatelskou organizaci právě Svaz průmyslu a dopravy ČR. Již svým členstvím v Mezinárodní organizaci zaměstnavatelů (IOE) od roku 1992 a svým vstupem do evropských struktur BUSINESSEUROPE  (tenkrát UNICE) v roce 1993 Svaz ukázal, že má potenciál organizace, která dovede jasně definovat potřeby českého průmyslu a hospodářství a hájit zájmy podniků a podnikatelů operujících v České republice.

V letech 1996 – 2000 působil při Svazu průmyslu a dopravy ČR tzv. Český BIAC, jehož členy vždy byli nejvyšší představitelé nejprestižnějších průmyslových a finančních organizací působících v České republice.  S přípravou na členství České republiky v Evropské unii bylo nutno diverzifikovat síly svazu a vyváženěji prosazovat priority na evropské a globální úrovni.

BIAC byl založen v březnu 1962, sídlí v Paříži a sdružuje 41 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 zemí světa. Je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči OECD, mezinárodní vládní organizaci, sdružující ekonomicky nejvýznamnější země světa, které produkují více než dvě třetiny zboží a služeb, jejímž hlavním cílem je koordinace politik za účelem dlouhodobého ekonomického rozvoje členských i nečlenských zemí.

V roce 2012 OECD zahájila iniciativu „Nové přístupy k ekonomickým výzvám“ jako reflexi a poučení z finanční a hospodářské krize. Ve své nové roli nejen koordinuje hospodářské politiky členských států, ale pomáhá je i formulovat. OECD hraje stále výraznější úlohu při rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního obchodu a v poslední době také stále více reaguje na aktuální výzvy vyplývající z globalizace světové ekonomiky (aktivity G-20 či Světové obchodní organizace (WTO)).

Členství v BIAC dává expertům sekretariátu Svazu průmyslu a dopravy ČR možnost sledovat vývoj politik v důležitých oblastech, jako jsou hospodářská politika, fiskální politika, obchod, investice, zaměstnanost, vzdělávání atd., v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní trendy podložené analýzami a statistikami OECD. Ve specifických oblastech, jako jsou doprava, chemické látky, suroviny apod., dává možnost průmyslovým podnikům zapojit své experty do problematiky konkrétních témat.

Globalizace a digitalizace procesů, rostoucí úloha globálních hodnotových řetězců, či vznik nových obchodních modelů stále více volá po synergii priorit globálních a evropských podnikatelských a zaměstnavatelských organizací. Společné priority a společné obavy si žádají společné postupy BUSINESSEUROPE, BIAC a IOE.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je v prosazování zájmů svých členů aktivní na všech úrovních – domácí, evropské i mezinárodní. Díky členství v BIAC se v uplynulých 20 letech stal sebevědomějším a silnějším hráčem i na globální scéně. 

Vladimíra Drbalová a Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět