Zlepšení financování malých a středních podniků

BIAC podpořil globální iniciativu

BIAC společně s B20 China, World SME Forum a SME Finance Forum vydala publikaci „Financing Growth: SMEs in Global Value Chains“, sbírku statí expertů mezinárodních organizací, vlád, podnikatelské sféry a akademických kruhů zaměřenou na zlepšení financování malých a středně velkých podniků (SMEs/MSP) v globálních hodnotových řetězcích. Vychází z diskusí v rámci kulatého stolu, který se konal v Paříži 31. května tohoto roku, s cílem komunikovat lídrům G20 před červencovým ministerským zasedáním nový pohled na synergie mezi různými doporučeními B20 a priority. Čína, která letos předsedá G20, tím před nadcházejícím zářijovým summitem lídrů navázala na tureckou iniciativu z loňského roku.

Generální ředitel BIAC Bernhard Welschke řekl: „Aby MSP mohly participovat na globálních hodnotových řetězcích a podpořit hospodářské oživení, jsou na úrovni G20 nezbytné kroky k lepší koordinaci regulací v oblasti financí, posílení přístupu k finančním zdrojům a školení a k podpoře sdílení informací prostřednictvím digitálních platforem.“

Statě se dotýkají zejména otázek digitalizace a kybernetické bezpečnosti, inovací, finanční inkluze, financování zeleného růstu a regulace v oblasti financí. Apeluje na G20, aby koordinovala přístupy v oblasti politik s cílem podpořit financování MSP na globálních trzích, a tím podpořila investice a růst.

pdfSbírka statí6.5 MB (AJ)

Více informací (AJ)  

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět