Evropský byznys představuje svoji vizi pro EU 2030

Evropská podnikatelská komunita sdružená v rámci Konfederace evropského podnikání BusinessEurope představila svoje ambice pro Evropskou unii v roce 2030. Ve společné vizi přichází s tím, co je zapotřebí k vytvoření správných podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie a umožnění podnikům plnit jejich roli ve společnosti. Byznys totiž byl, je a chce nadále být součástí řešení. Jeho cílem je zároveň zajistit, aby Evropa mohla novou éru, ve které žijeme a která je doprovázená rychlými změnami, posuny globálních aliancí i růstem populismu, utvářet podle svých hodnot a ve prospěch jejích občanů.

Evropský byznys je hrdý na to, co členské státy, podniky a občané společné dosáhli při budování Evropské unie.  Umožnila evropský způsob života, přinesla Evropanům mír a prosperitu prostřednictvím společného vnitřního trhu a umožnila značně posílit vztahy se zbytkem světa.

BusinessEurope ve společné vizi zdůrazňuje roli byznysu ve společnosti s tím, že firmy jsou základním kamenem evropské ekonomiky i jejích budoucích vyhlídek. Jen v roce 2016 v EU společnosti investovaly téměř 200 miliard eur do výzkumu a vývoje a zaplatily více než 2 biliony eur na daních.

„Firmy jsou páteří hospodářské stability a prosperity občanů. Soukromý sektor tvoří 80 % všech pracovních míst v EU. Byznys je odhodlán přeměnit hospodářské, sociální, technologické a environmentální výzvy, kterým čelíme, na příležitosti a bránit náš evropský způsob života. Naší ambicí je vybudovat EU s příležitostmi pro všechny," zdůraznil prezident BusinessEurope Pierre Gattaz.

Byznys sehrává aktivní a klíčovou roli ve společnosti a může dělat ještě víc, ale potřebuje pro to ty správné podmínky. Mezi ty patří mimo jiné dokončení jednotného trhu, zjednodušení regulačního rámce, posílení hospodářské a měnové unie, rozvoj potřebných dovedností a plnění reforem na národní úrovni.

„Podniky investují, inovují, nalézají technologická řešení pro řadu výzev, vytvářejí pracovní místa, rozvíjejí ekonomiku a poskytují potřebné výrobky a služby našim občanům. Fungující vnitřní trh EU a vhodné podnikatelské prostředí je pro jejich existenci, ale i prosperitu Evropské unie naprosto klíčové. Konkurenceschopnost a inovace proto musí být v centru pozornosti při tvorbě politik. Evropský způsob života nelze brát jako samozřejmost,“ zdůraznil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Na to poukazuje evropský byznys i ve společné vizi. Uvádí přitom řadu aktuálních výzev, se kterými je třeba bojovat na globální úrovni, v rámci EU, ale i při každodenních podnikatelských činnostech. Mezi ně patří např. fragmentace jednotného trhu, vysoké náklady na podnikání, nadměrná regulace, nedostatek investic, inovací a dovedností, nejistota a řada dalších. Byznys proto zdůrazňuje, že je třeba jednat! Podniky, vlády, evropské instituce a všechny ostatní zainteresované strany musí především spolupracovat, aby se podařilo naplno využít potenciálu, který EU nabízí, překonat výzvy a zajistit hospodářský a sociální pokrok pro všechny.

Ambicí evropského byznysu je mít v roce 2030 EU, která:

  • je silná a nastavuje světovou agendu;
  • je globálním lídrem v oblasti inovací, digitalizace a udržitelnosti;
  • funguje efektivně a
  • je ekonomicky soudržná a sociálně inkluzivní.

„Svaz dlouhodobě zdůrazňuje, že potřebujeme silnou a funkční Evropskou unii, která bude zároveň globálním lídrem mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace. Obnovení důvěry v evropský projekt je důležitější, než kdy předtím. A to nejen kvůli aktuálnímu geopolitickému vývoji a růstu populismu, ale i vzhledem k blížícím se evropským volbám, které proběhnou v květnu příštího roku. Jednotná EU zůstává pro český průmysl prioritou,“ dodává generální ředitelka Svazu Dagmar Kuchtová.

Celou vizi evropského byznysu pro EU 2030 čtěte zde.

Jana Hartman Radová

Tereza Řezníčková
/
kategorie BusinessEurope
zpět