Evropští sociální partneři vítají opatření EK spojené s COVID19


Společné prohlášení Evropských sociálních partnerů – BusinessEurope, CEEP, SMEUnited a ETUC – oceňuje přístup a snahu evropských pracovníků a podniků vyrovnat se se situaci spojenou se šířením viru COVID19 a navrátit Evropu do normálního života.

Evropští sociální partneři vítají soubor opatření, které přijala Evropská komise ve spolupráci s Evropskou centrální bankou, a jsou ve spojení s Komisí, aby podpořili jejich rychlou a účinnou implementaci. Opatření přicházející s úrovně EU musí být podpořena opatřeními na národní úrovni, která jsou projednána mezi vládami a sociálními partnery.

Evropští sociální partneři urgují Euroskupinu a Radu ekonomických a finančních ministrů (ECOFIN), aby na svém setkání 16. - 17. 3. 2020 přijaly všechny opatření navržená Evropskou Komisí a nezměkčovaly je případnými protinávrhy.

Evropská komise a členské státy musí zajistit, aby se finanční podpora dostala ke všem podniků, zejména MSP. Členské státy by měly do formulování národních opatření zapojit národní sociální partnery.

Prohlášení evropských sociálních partnerů

Vladimíra Drbalová
Členka Výboru pro Evropský sociální dialog

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět