BUSINESSEUROPE: Reformní úsilí členských států je nedostatečné

BUSINESSEUROPE jako vedoucí síla podporující růst a zaměstnanost.

BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, zveřejnila svůj každoroční Barometr reforem, který sleduje globální konkurenceschopnost Evropy na základě indikátorů pokrývajících daně, veřejné finance, podnikatelské prostředí, inovace, dovednosti, přístup k financím a finanční stabilitu a trh práce. Barometr hodnotí na základě šetření mezi členským svazy doporučení pro strukturální reformy prováděné v rámci evropského semestru, hodnotí pokrok v jejich implementaci a identifikuje priority pro budoucí reformy.

Barometr je příspěvkem evropského byznysu jarní Evropské radě i členským státům při přípravě nových národních programů reforem. Na jeho vypracování se aktivně podíleli i experti Svazu průmyslu a dopravy ČR. Součástí Barometru je tak i výsledek hodnocení implementace specifických doporučení (CSR) adresovaných v roce 2015 České republice.

Závěry Barometru jsou obecně znepokojivé. Zdá se, že dostavila únava z reforem. Proces realizace reforem je v mnoha členských státech pomalý. Výsledky ukazují, že 88 % specifických doporučení jednotlivým zemím (CSR) je zacíleno správným směrem, ale pouze 20 % je hodnoceno jako „uspokojivě implementovaných“. Pomalý růst EU vede ke snižování její pozice ve světové ekonomice, Růst v EU ve výši 1 % v období 2011 - 2015 je ve srovnání např. s USA či Kanadou poloviční. Evropa stále stojí před nutnými strukturálními reformami. Např. daňová zátěž je v EU stále o 50 % větší než v USA, resp. o 25 % větší než v Japonsku. Pouze 45 % dospělých obyvatel v EU nad 25 let se zapojuje do nějaké formy vzdělávání, zatímco např. v USA je to 60 %. Jiným příkladem jsou ceny energií pro průmysl, které jsou v EU 2,5 krát vyšší než v USA. Junckerův balíček je sice jedním z nástrojů pro posílení investiční aktivity, stále je zde ale značný prostor k odstranění bariér investičního prostředí. Oživení investic po období krize jde v USA a Japonsku rychlejším tempem než v EU. Stárnutí populace bude v Evropě dramatičtější než v USA.

pdfBarometr reforem „Reform to Perform“ – Jaro 20163.33 MB(AJ)

pdfPříloha I - Investiční plán EK rok poté 2.65 MB(AJ)

pdfPříloha II - Demografické výzvy: Je na ně Evropa dostatečně připravena?2.71 MB(AJ)

pdfHodnocení ČR105.4 KB (AJ)

Podrobné informace

Zpráva o ČR 2016

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět