Čtyři doporučení pro Českou republiku

Udržet tempo hospodářských reforem 


Komise se trefila v mnohém do černého. Zaměřila se na zjednodušení daňového systému, boj proti korupci, transparentnost veřejných zakázek, přetrvávající nedostatek zařízení péče o děti, kvalitu vysokého školství a odbornou přípravu učitelů. Zmírnila důraz, pokud jde o všeobecné snížení zdanění práce a již neintervenuje do reformy penzijního systému. Zaměstnavatelé postrádají doporučení na dořešení profesního terciéru, vytvoření koncepce průmyslové politiky a vytvoření podmínek pro skutečnou digitalizaci ekonomiky.

Kvalitativní změny v evropském semestru přinesly své ovoce. Evropská komise pozitivně reagovala na kritiku členských států a sociálních partnerů a již v únoru zveřejnila analýzu hospodářských výzev pro jednotlivé členské státy tzv. „Country reports“, ve kterých avizovala slabá místa a malý pokrok v reformním úsilí v některých oblastech. Tím dala prostor členským zemím vyjasnit si s ní fakta a čísla, ze kterých při své kritice vycházela a sociálním partnerům možnost konfrontace jejich pohledu na  postup a kvalitu reforem s kritickým bruselským nadhledem. „Vypracovávání letošních doporučení provázela intenzivnější spolupráce s vládami, parlamenty a sociálními partnery a doporučení jsou stručnější a více se zaměřují na konkrétní problémy. Chtěli jsme totiž, aby se členské státy s doporučeními lépe ztotožňovaly a více se zasazovaly o jejich plnění,“ komentoval místopředseda Komise Valdis Dombrovskis odpovědný za euro a sociální dialog.

Při formulování doporučení pro Českou republiku vycházela Komise z únorové analýzy hospodářských výzev, vyhodnotila míru pokroku v řadě dílčích oblastí, snížila počet doporučení a soustředila se jen na následující čtyři okruhy:
  • Dosáhnout fiskální korekce ve výši 0,5 % HDP v roce 2016. Dále zlepšit nákladovou efektivnost a správu ve zdravotnictví.
  • Bojovat s daňovými úniky, zjednodušit daňový systém a provést protikorupční plán. Podniknout opatření ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti při zadávání veřejných zakázek, zejména zavedením centrálního registru veřejných zakázek a posílením vedení a dohledu.
  • Snížit vysoké daňové zatížení práce u osob s nízkými příjmy přesunutím daňové zátěže do jiných oblastí. Dále zvýšit dostupnost cenově přijatelných služeb péče o děti.
  • Přijmout reformu vysokého školství. Zajistit odpovídající odbornou přípravu učitelů, podpořit školy vykazující slabé výsledky a podniknout opatření ke zvýšení školní docházky u znevýhodněných dětí, včetně Romů.

pdfSpecifická doporučení pro ČR 2015179.09 KB

Analýza hospodářských výzev ČR 2015  

pdfNárodní program reforem 20151.06 MB(příloha 1, příloha 2); další informace

pdfKonvergenční program 2015630.97 KB  další informace

Evropský semestr 

pdfBarometr reforem 2015 BUSINESSEUROPE758.70 KB  (tisková zpráva BUSINESSEUROPE)

Stanovisko SP ČR k doporučením

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět