Stanovisko SP ČR k analýze hospodářských výzev a politik EK pro ČR

SP ČR vítá změnu v evropském semestru a možnost řádně projednat zprávu Evropské komise.


Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá změnu v Evropském semestru a pozitivně vnímá zveřejnění zpráv o stavu reforem v jednotlivých členských zemích, tzv. „country reports“, nový prvek v procesu Evropského semestru, který reaguje na záměr nové Evropské komise (EK) a Lotyšského předsednictví podpořit sociální dialog a zlepšit zapojení sociálních partnerů do ekonomické správy a řízení a do reformního procesu.

Včasné zveřejnění zpráv o stavu reforem dává dostatečný časový prostor jak státní správě reagovat na kritiku Evropské komise, tak sociálním partnerům posoudit, zda připravovaná doporučení podpoří růst, konkurenceschopnost a pracovní místa.

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje, že je důsledně zapojen do celého cyklu Evropského semestru a pozitivně hodnotí i pravidelné konzultace se Zastoupením Evropské komise v České republice.

pdfStanovisko ke zprávě o stavu reforem v ČR 459.75 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět