Agenda lepší regulace - řešení pro evropský průmysl a podnikatele?

Perspektiva středoevropských zemí.

businesse

Zástupci holandského předsednictví v Radě EU, Evropské komise, zemí Visegrádské skupiny, byznysu a dalších zúčastněných stran se sešli 27. května v Bruselu, aby debatovali o současném stavu agendy lepší regulace a její budoucnosti ve světle ročního výročí balíčku pro lepší regulaci. Akce byla organizována CEC Government Relations a think-tankem Europeum pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR. Účastníci se mimo jiné shodli na tom, že by bylo dobré nadále posilovat nezávislost hodnocení dopadů a transparentnost legislativního procesu. Také byl zdůrazněn klíčový význam aktivní participace zúčastněných stran.

„My (zástupci evropského byznysu) vítáme agendu lepší regulace Evropské komise, ale chceme více transparentnosti, příkladem chceme vidět návrhy hodnocení dopadů, abychom mohli přispět do diskuze“, řekl předseda pracovní skupiny pro lepší regulaci při Konfederaci evropského podnikání BUSINESSEUROPE Jens Hedström.

Europeum prezentovalo závěry své studie na téma lepší regulace, ve které uvádí, že Visegrádské země sdílí dva hlavní cíle, a to zavedení odvětvových cílů na snižování zátěže a posílení posuzování dopadu legislativy EU na konkurenceschopnost podniků. Dle Europea je důležité, aby lepší regulace nezůstala politikou sama pro sebe, ale přelila se v principy, kterými se bude řídit legislativa EU i v jiných oblastech, jako například v oblasti jednotného digitálního trhu.

Předsedkyně Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády ČR Jiřina Jílková zdůraznila, že „lepší regulace je klíčová, ale je důležité, aby skutečný význam pochopilo co nejvíce lidí a malých a středních podniků, tak aby agenda lepší regulace nezůstala abstraktní hrou v Bruselu“.

Jiří Janda
/
kategorie BusinessEurope
zpět