Deklarace z Oslo: obnovit důvěru, zaměstnanost a růst

Závěry 9. evropské regionální konference ILO (Oslo, 8. – 11. 4. 2013).

Vládní delegace a delegace zástupců pracujících a zaměstnavatelů z 51 členských států Mezinárodní organizace práce (ILO) z Evropy a střední Asie přijaly usnesení k tomu jak pomoci zemím postiženým krizí překonat její negativní hospodářské, sociální a politické následky a obnovit v regionu důvěru.

Od poslední regionální konference v Lisabonu v únoru 2009 uplynuly 4 roky a situace na národních úrovních jsou rozdílné. Některé země z regionu Evropy a střední Asie se z krize vzpamatovaly a mají stabilizované nebo zotavující se trhy práce. Nicméně ve významných částech regionu se krize prohloubila, nezaměstnanost tam dosahuje alarmujících výší, zejména co se týče mladých lidí, a tyto oblasti se vyznačují narůstající nerovností, slábnoucí sociální ochranou, zhoršujícím se a nejistým podnikatelským a investičním prostředím, když mnoho vlád provádí bolestné reformy a usilovně se snaží vyrovnat s dluhy a monetárními problémy.

V těchto zemích je nezbytné vytvářet žádoucí cesty k překonání negativních ekonomických, sociálních a politických důsledků a obnovení důvěry. Sociální dialog a kolektivní vyjednávání slouží jako efektivní nástroje ke zmírnění dopadů krize, ale v mnoha zemích došlo k jejich oslabení.

Fiskální konsolidace, strukturální reformy a konkurenceschopnost na jedné straně, a stimulující balíčky, investice do reálné ekonomiky, kvalitní pracovní příležitosti, větší uznání podniků a jejich větší finanční podpora i formou úvěrů na druhé straně nesmí představovat vzájemně neslučitelné, konkurující si paradigmata a přístupy. Vypracování udržitelných přístupů na podporu pracovních příležitostí, růstu a sociální spravedlnosti je ve společném zájmu.

Deklarace z 9. evropské regionální konference ILO (AJ)   

Závěry 9. evropské regionální konference ILO (AJ) 

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie ILO
zpět