Generální ředitel ILO a 1. viceprezident Rafaj o budoucnosti práce

DSC 6034

Generální ředitel Mezinárodní organizace práce (ILO) Guy Ryder navštívil ve dnech 24. - 25. listopadu Prahu, aby zde představil svůj projekt "The Future of Work Centenary Initiative" a vystoupil na konferenci na vysoké úrovni k budoucnosti práce, kterou pořádalo společně Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí a ILO.

Globalizace, digitalizace, rychlý rozvoj nových technologií a negativní demografický vývoj přináší zásadní změny ve světě práce. Práce i nadále zůstává ústředním bodem každého člověka, nejen jako zdroj výdělku, ale i jako zdroj jeho osobního rozvoje. „Lidé se proto právem ptají, jaká bude práce v budoucnu,“ řekl Guy Ryder v rámci svého úvodního projevu. „Charakter práce se zásadně mění, rozvíjejí se nové modely podnikání, dochází k fragmentaci výroby a my musíme hledat odpovědi.  Generální ředitel Ryder zmínil také dílo Karla Čapka a jeho roboty, zdůraznil však, že: „Budoucnost nebude patřit robotům, ale lidem s vysokou kvalifikací a dovednostmi. Tvorba pracovních míst je nedostačující, dnes nejsme sto zajistit práci pro 40 milionů mladých lidí, kteří každý rok vstupují na trh práce.“

Cílem ILO je proto zahájit proces konzultací na národních úrovních a cesta do České republiky byla jednou z nich. Guy Ryder a jeho pracovní tým využil návštěvu v Praze nejen k setkání s premiérem a vybranými ministry, ale i zástupci sociálních partnerů, se kterými hovořil o ekonomických a sociálních podmínkách, jejich vzájemné spolupráci, kvalitě tripartity a bipartity, euru i zapojení do evropských politik. 

Konference o budoucnosti práce probíhala ve třech panelech, které vycházely ze tří pilířů iniciativy ILO: mzdová konvergence v EU, technologické změny ve světě práce, odpovědnost ILO za podmínky výroby na globálním Jihu.

Nejžhavější panel o mzdové konvergenci v EU měl odpovědět na otázku, zda střední Evropa dožene západní Evropu ve mzdách, jaké jsou perspektivy dosud fragmentovaného celoevropského pracovního trhu a sbližování mezd a životní úrovně. V panelu vystoupil Josef Středula, předseda ČMKOS, který se zaměřil na vývoj mezd v ČR a na narůstající sociální dumping: „Za současných podmínek nízkých mezd a montoven bychom dohnali Rakousko a Německo za 84 - 103 let a Norsko bychom neviděli nikdy.“

Zaměstnavatele reprezentoval v panelu Jan Rafaj, 1. viceprezident SP ČR. Svůj projev zahájil konstatováním: Trh práce bude v budoucnu jiný, svět práce se mění nejen kvůli digitalizaci, ta už tady je, ale dnešní mladá generace na svět pohlíží úplně jinak.“ Dále se zaměřil na strukturu české ekonomiky. V inovacích a podnikatelském prostředí jsme až za partnerskými zeměmi střední a východní Evropy. Díky struktuře ekonomiky a stávající struktuře pracovních míst se vývoj produktivity projevuje v negativním trendu. V ČR rostou jednotkové náklady práce rychleji než produktivita práce. Dále pak se zaměřil na změny trhu práce v souvislosti s globalizací a digitalizací a předpokladem růstu mezd. V závěru zdůraznil mobilitu, flexibilitu, adaptabilitu a zaměstnanost. Školství vyrábí „na sklad“ a nereaguje na nové trendy trhu práce. „Kompas budoucích trendů je nezbytný. Je to v našich rukách a zaměstnavatelé se nezříkají odpovědnosti.“

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy

Foto: MZV

Blízková Marta
/
kategorie ILO
zpět