Stanovisko k Návrhu podpory znevýhodněných venkovských oblastí

SP ČR vyslovuje podporu záměru vlády vytvořit pracovní skupinu pro podporu venkovských oblastí prostřednictvím nástrojů ČMZRB. Venkovské oblasti si však zaslouží komplexnější systém podpory.
 
 
Usnesení vlády vnímáme jako  zadání prací, při kterých požadujeme zajištění účasti  zástupců podnikatelské sféry. Vyslovujeme požadavek, řešit chystané nástroje v rámci celkové koncepce rozvoje venkova. Pouhá podpora financování MSP působících na venkově nemůže vést k dosažení cílů, které vyžadují zajistit komplexní, systémové podmínky pro  rozvoj venkovských oblastí zejména ohrožených. Z tohoto důvodu  opětovně požadujeme otevření otázky celkové koncepce rozvoje venkova za účasti regionální a podnikatelské reprezentace.
 
Stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět