Pozice SP ČR k nařízení ePrivacy

Evropská komise představila dne 10. ledna 2017 návrh nařízení upravující směrnici o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (tzv. ePrivacy).

Hlavním cílem tohoto návrhu je zrevidovat stávající směrnici k ePrivacy, která byla naposledy aktualizována v roce 2009. Tato směrnice obsahuje specifická pravidla týkající se zpracovávání osobních dat v sektoru elektronických komunikací tak, aby byla poskytnuta jasnější pravidla práv spotřebitelů ve vztahu k soukromí (zejména prostřednictvím požadavků na cookies a zneužití osobních údajů).

Toto nařízení by se mělo vztahovat na poskytovatele služeb elektronických komunikací, na poskytovatele veřejně dostupných seznamů a na poskytovatele softwaru umožňujícího elektronické komunikace včetně získávání a prezentování informací na internetu. Toto nařízení by se rovněž mělo vztahovat na fyzické a právnické osoby, které služby elektronických komunikací používají k zasílání přímých marketingových obchodních sdělení nebo ke shromažďování informací souvisejících s koncovými zařízeními koncových uživatelů nebo uložených v těchto zařízeních.
 
Toto nařízení by se mělo vztahovat na data elektronických komunikací zpracovávaná v souvislosti s poskytováním a používáním služeb elektronických komunikací v Unii, bez ohledu na to, zda ke zpracování dochází v Unii, či nikoli. Nařízení by se rovněž mělo vztahovat na data elektronických komunikací zpracovávaná v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací koncovým uživatelům v Unii ze zemí mimo Unii.
 
Dle stávajícího návrhu nařízení lze předpokládat zásadní dopad na průmysl, podniky či poskytovatele služeb a také na další rozvoj digitální ekonomiky, inovativních řešení a nových business modelů.
 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) považuje funkční ochranu osobních údajů a zavádění jednotných pravidel pro podnikání, včetně podnikání v rámci digitální ekonomiky napříč celou EU za nezbytnou součást rozvoje digitálního trhu. SP ČR má však k návrhu nařízení několik zásadních výhrad. Tou hlavní výhradou je podoba návrhu, který modernizuje směrnici z roku 2002, avšak nově se přetransformoval do podoby nařízení, které má vstoupit v platnost už v květnu 2018. Z pohledu SP ČR tak není dostatek prostoru pro konzultace s podnikatelskou sférou a provozovateli služeb, na které nařízení dopadne. SP ČR považuje za nezbytné, aby legislativní rámec zůstal vyvážený a umožňoval podnikům při zachování účinné ochrany soukromí (včetně soukromí komunikace) inovovat a rozvíjet nové technologie, výrobky a služby. Legislativní opatření by měla být zaváděna pouze tam, kde jsou identifikována selhání trhu.
 

Pozice SP ČR dostupná zde.

Ondřej Ferdus
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět