Stanovisko k Národní strategii umělé inteligence v ČR

Svaz zaslal ministerstvu průmyslu a obchodu připomínky k připravované Národní strategii umělé inteligence v ČR.

Připomínky, na jejichž vypracování se podíleli také členové Platformy pro umělou inteligenci SP ČR, se zaměřují například na doplnění prioritních oblastí, na které by se ČR měla soustředit.

Tyto oblasti by měly vycházet z provedeného mapování - tedy z reálných dat, která byla posbírána od firem i akademiků nebo identifikaci a využití potenciálu spolupráce s vybranými třetími státy (Izrael, USA, J. Korea,...).

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět