Stanovisko k vykazování připravenosti na přijetí eura

„Návrh na změnu některých usnesení vlád“, konkrétně jde o stanovisko SP ČR k revizi usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510 o institucionálním zajištění zavedení eura v České republice, ve kterém se plánuje zrušit úkol „III. 1. c)“.

Respektujeme názor vlády, přesto jsme toho názoru, že závazek ČR přijmout euro není absencí ve vládním programovém prohlášen nijak dotčen. Z pohledu Svazu a české ekonomiky je nutné udržovat povědomí o této připravenosti a otázku přijetí eura nemarginalizovat. Exportní zaměření české ekonomiky, či propojenost se zahraničím jsou zřejmým argumentem pro to, abychom na přijetí společné evropské měny pracovali. Analytické vyhodnocení s jasnou informací pro vládu o reálné situaci, bez ohledu na aktuální názor vlády, by mělo být zachováno a sloužit jako pravidelný zdroj informací pro tvorbu hospodářské politiky.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět