Zpráva pěti prezidentů EU

Kvalitativně nový a udržitelný konvergenční proces v eurozóně.


Pětice hlavních lídrů evropských institucí – Rady, Evropského parlamentu, Evropské komise, Euroskupiny a Evropské centrální banky – přichází s novými zásadními návrhy jak učinit konvergenční proces v Eurozóně kvalitnější, udržitelnější a hlavně důvěryhodnější. Nejde ovšem o návod ve smyslu Evropská unie snadno a rychle. Půjde o postupný proces o čtyřech fázích – hospodářská unie, finanční unie, fiskální unie a politická unie. Cílem zprávy je nastínit bezprostřední kroky celého procesu a stanovit společnou vizi Unie.

Jedno je zřejmé, ve druhé fázi konvergenčního procesu budou pravidla pro slaďování ekonomických struktur závaznější s pevnějším legislativním rámcem. Eurozóna plánuje vytvořit společné standardy při současném respektování specifických národních řešení. Půjde zejména o oblast trhu práce, konkurenceschopnosti, podnikatelského prostředí a veřejné správy. Další kroky se chystají i v oblasti fiskálních politik. K upevnění fiskální stability by mělo sloužit jednak vytvoření poradního Evropského fiskálního orgánu („a European Fiscal Board“), který by koordinoval a doplňoval národní fiskální orgány, jednak definování řídících principů stabilizační funkce Eurozóny („a Eurozone stabilisation function“).

pdfPodrobnější informace ke zprávě pěti prezidentů 519.21 KB

pdfZpráva pěti prezidentů - Dokončení evropské hospodářské a měnové unie722.33 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět