Připomínky Svazu k poslanecké novele stavebního zákona

SP ČR doporučuje Vládě České republiky k poslanecké novele stavebního zákona (sněmovní tisk č. 484)  přijmout neutrální stanovisko.


Jako zástupce investorů, kteří zadávají projekty podle zákona o zadávání veřejných zakázek a na které také dopadá navrhovaná úprava, bychom rádi zdůraznili, že obecně podporujeme jakýkoliv příklon k digitalizaci stavebnictví. Na druhou stranu se domníváme, že předložená poslanecká iniciativa trpí zásadními nedostatky, které specifikujeme níže, a proto bychom doporučovali návrh před jeho předložením do Poslanecké sněmovny ve smyslu uvedených připomínek dopracovat či upravit pomocí pozměňovacích návrhů ve Sněmovně.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět