Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k poslanecké novele stavebního zákona (částečné odložení, 2021)

SP ČR sice kvituje zachování zahájení činnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, ale výhody nového stavebního zákona by měly používat i další stavby důležité pro hospodářství ČR. Pokud v ostatních oblastech nebudou zachovány všechny benefity, pak považujeme za zásadní rozšířit vyhrazené stavby o stavby distribuční soustavy o napětí 110 kV, distribuční soustavy vysokotlakých plynovodů, veřejných komunikačních sítí a důležité stavby průmyslu.

Stanovisko k novele oceňovací vyhlášky (2021)

SP ČR navrhuje, aby se k ceně věcného břemene připočetla v odůvodněných případech i jednorázová cena nadzemního objektu distribuční soustavy v elektroenergetice, která by rozlišovala míru omezení vlastnického práva věcným břemenem. Vlastníci pozemků by tak vnímali náhradu za zřízení věcného břemene za dostatečnou, díky čemuž by se měla omezit časová zdržení, nutnost častějšího využití vyvlastňovacího řízení a zvýšená organizační i finanční náročnost procesu zřízení věcného břemene.