Stanovisko k Analýze schopností českého průmyslu zabezpečit výrobu OOP a ZP

Svaz průmyslu a dopravy České republiky dlouhodobě usiluje o větší podporu zajištění tuzemských kapacit k výrobě osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků, proto vítá snahu MPO o vznik komplexní analýzy.

Dle našeho názoru je ale třeba analýzu dopracovat dle připomínek přiložených zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět