Svaz průmyslu odmítá návrhy na zvýšení minimální mzdy

Jaké změny návrh nařízení vlády zavádí

Vláda navrhuje čtyři varianty zvýšení minimální mzdy na rok 2020. V první variantě navrhuje růst minimální mzdy ze 14 600 Kč na 15 000 Kč. Podle druhé varianty by se měla minimální mzda zvednout ze 14 600 Kč na 15 500 Kč. Třetí varianta počítá se zvýšením ze 14 600 Kč na 16 000 Kč. Ve čtvrté variantě by minimální mzda vzrostla ze 14 600 Kč na 16 400 Kč. Úměrně se v jednotlivých variantách zvyšují také zaručené mzdy.

Stanovisko SP ČR

SP ČR za aktuální situace odmítá jakékoliv navrhované zvýšení minimální mzdy, protože návrh není podložený v podstatě žádným hodnocením dopadů navrhovaných variant na zaměstnavatele a trh práce za současné ekonomické situace. Zejména jde o dopady navýšení nejnižších úrovní zaručených mezd.

Návrh také žádným způsobem nereflektuje uvažované zrušení tzv. superhrubé mzdy. SP ČR je případně ochoten podpořit zvýšení minimální mzdy o 400 Kč. Jako jediná varianta odpovídá valorizaci prostřednictvím valorizačního mechanismu navázaného na průměrnou mzdu, který SP ČR dlouhodobě prosazuje, včetně námi navrhovaného valorizačního koeficientu.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

 

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět