Stanovisko k aktu o digitálních trzích (DMA)

Evropská komise přichází s návrhem nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v rámci digitální ekonomiky (akt o digitálních trzích, DMA). Deklarovaným cílem toho nařízení je regulace digitálního evropského odvětví, zejména pak malého počtu velkých online platforem, tzv. gatekeeperů. 


Svaz průmyslu a dopravy ČR chápe snahu Evropské komise, aby vznikl otevřený a konkurenceschopný internet, zároveň ale dodává, že evropská pravidla musí hlavně usnadňovat další evropskou digitalizaci a umožňovat malým i velkým společnostem používat online nástroje, aby rozvíjely své podnikání snadněji a s nižšími náklady. Při novelizaci své regulace by tedy měla Komise zajistit, že tato nová pravidla nebudou přidávat zbytečné náklady a nezatíží evropské podniky tak, že ztíží jejich rychlý růst a možnost nabízet služby napříč EU i globálně. 


SP ČR se ve svém stanovisku zaměřuje na jednotlivé body nařízení DMA a posuzuje je zejména z pohledu jejich fungování v praktickém životě firem, a také s úmyslem zamezit případným neférovým postupům a praktikám. To lze zajistit nastavením jasných kritérií, která určí, na koho a jak se tato regulace vztahuje. Nařízení by mělo také vyjasnit, kdo je považovaný za gatekeepera. Vzhledem k rozmanitosti obchodních modelů v digitálním odvětví by mělo zajistit, aby kritéria, dle kterých se budou online platformy posuzovat, byla dostatečně konkrétní.
Celé stanovisko SP ČR s detailními připomínkami k jednotlivým článkům nařízení DMA naleznete ZDE. Anglickou verzi stanoviska neleznete ZDE

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět