Společné stanovisko k návrhu trestního zákoníku a zákona o některých přestupcích

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se Sdružením pro internetový rozvoj, Spotřebitelským fórem a Unií vydavatelů dnes rozeslal na předsedy poslaneckých klubů a také na členy Ústavně právního výboru společné stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb - sněmovní tisk č. 384.

Žádáme, aby při projednávání tohoto návrhu zákona zohlednili členové Poslanecké sněmovny stanovisko a argumentaci našich organizací a návrh zákona nepodpořili, a to z důvodu právě projednávaného návrhu Aktu o digitálních službách (Digital Services Act) na úrovni EU.

Celé společné stanovisko naleznete zde

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět